null

"Warszawskie Konserwacje" – program

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 

 

 

Jak przywrócić urodę zabytkowej kamienicy? Ile to kosztuje? W jaki sposób odtworzyć architektoniczne detale? Skąd wiadomo, jaki był pierwotny kolor elewacji? Po co przy remoncie potrzebny jest konserwator zabytków? – odpowiedzi poznają uczestnicy spacerów „Warszawskie Konserwacje”.

W dwa kwietniowe weekendy, 14-15 i 21-22, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków zaprasza mieszkańców i turystów na spacery śladem miejskich dotacji na remonty warszawskich zabytków.

 

Wycieczki, (z jednym wyjątkiem) rozpoczynają się o godz. 11.00, a kończą około godz. 15.00. Można zwiedzić całą trasę albo przyjść na konkretną godzinę pod zabytek, który nas specjalnie interesuje. Udział w spacerach jest bezpłatny.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Program „Warszawskich Konserwacji  2018”

I dzień, sobota, 14 kwietnia

 1. Godz.11.00 ul. Bracka 25, Dom Towarowy Braci Jabłkowskich, fasada po konserwacji. Uroczyste otwarcie "Warszawskich Konserwacji".
 2. Godz. 12.00 ul. Złota 1, gmach Krajowej Kasy Oszczędności, attyka po konserwacji i prace konserwatorskie wnętrz.
 3. Godz. 13.00 pl. Małachowskiego 1, kościół Ewangelicko-Augsburski pw. Św. Trójcy, wnętrze kopuły i latarnia oraz wnętrze nawy głównej.
 4. Godz. 14.30 ul. Krakowskie Przedmieście 87/89, Dom Literatury, kamienica Johna i Prażmowskich, elewacje po konserwacji.

 

II dzień, niedziela, 15 kwietnia

 1.  Godz. 11.00 Al. Jerozolimskie 47, kamienica Wilhelma Rakmana, elewacje po konserwacji.
 2.  Godz. 12.00 ul. Wilcza 71, kamienica Horowitzów, elewacje po konserwacji.
 3.  Godz. 13.00 ul. Koszykowa 24, kamienica Apolinarego Szymborskiego, elewacje po konserwacji.
 4.  Godz. 14.00 ul. Mokotowska 51/53, kamienica SM "Dom przy Mokotowskiej Nr 51/53", elewacje po konserwacji.

 

III dzień, sobota, 21 kwietnia 

 1. Godz. 10.30 kościół św. Anny ul. Krakowskie Przedmieście 68, elewacja frontowa po konserwacji oraz prezentacja pozostałych prac dotacyjnych.
 2.  Godz. 12.00 kaplica Res Sacra Miser, ul. Krakowskie Przedmieście 62, malowidła ścienne po konserwacji.
 3. Godz. 13.00 kościół sióstr Wizytek, ul. Krakowskie Przedmieście 34, prezentacja wszystkich prac dotacyjnych.
 4. Godz. 14.30 budynek Św. Kazimierza Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo, ul. Tamka 35, prezentacja prac dotacyjnych.

IV dzień, niedziela, 22 kwietnia

 1. Godz. 11.00 Cmentarz Powązkowski, zbiórka przy bramie św. Honoraty od strony ul. Powązkowskiej, nagrobki po konserwacji.
 2. Godz. 12.30 Cmentarz Żydowski, ul. Okopowa 49/51, nagrobki po konserwacji.
 3. Godz. 14.00 Cmentarz Ewangelicko-Reformowany, ul. Żytnia 42, nagrobek rodziny Bachmanów po konserwacji.
 4. Godz. 14.45 Cmentarz Ewangelicko-Augsburski,  ul. Młynarska 54/58, kaplica H. Junga po konserwacji.

 

 

Ideą spacerów „Warszawskie konserwacje” jest popularyzacja ochrony zabytków i historii naszego miasta. Ma również zachęcać do składania wniosków dotacyjnych oraz pozwala zapoznać się z procedurą i procesem dotacyjnym.

Przez dwa kolejne weekendy pokazanych zostanie 16 obiektów zabytkowych, o których historii, ciekawostkach oraz procesie pozyskiwania dotacji i zakresie prac konserwatorskich opowiadać będą osoby zaangażowane w przywrócenie ich świetności: pracownicy BSKZ, konserwatorzy, przedstawiciele wykonawcy oraz właściciela lub administratora.

 

Od kiedy miasto przyznaje dotacje na warszawskie zabytki?

Dotacje z budżetu m.st. Warszawy przyznawane na prace przy zabytkach udzielane są od 2004 r. na podstawie uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad udzielania dotacji na prace przy zabytkach indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków. Do 2017 r. dotacje były udzielane wyłącznie na prace przy zabytkach wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków. Od 2018 r. zmieniły się przepisy, dzięki czemu można ubiegać się o dotację na pracę przy budynkach ujętych w gminnej ewidencji zabytków.

Ile środków miasto przeznaczyło na dofinansowanie?

 

W latach 2006–2017 przekazano blisko 140 mln zł. Wysokość miejskiego dofinansowania wynosiła od 50 do 90% kosztów prac. Dzięki dotacji w zabytkowych kościołach, kamienicach, fortach czy na cmentarzach wykonano prace, które zapobiegły ich degradacji, przywróciły dobrą kondycję obiektów, a także wyeksponowały walory zabytkowe. Najczęściej prowadzone są remonty elewacji i dachów, osuszanie i izolacja fundamentów oraz prace konserwatorskie przy pomnikach nagrobnych.

 

Kto może ubiegać się o dotacje?

Właściciele lub posiadacze zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub będących w gminnej ewidencji znajdujących się w Warszawie, zainteresowani otrzymaniem dofinansowania, co roku mogą składać wnioski o udzielenie dotacji na formularzu zgodnym z obowiązującą uchwałą, w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków lub korespondencyjnie na adres biura.

 

Obecnie dotacje miejskie na prace przy zabytkach udzielane są na podstawie uchwały nr LVII/1492/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy.

 

Szkolenia dla mieszkańców

W grudniu 2017 r. i na początku stycznia 2018 r. pracownicy BSKZ przeprowadzili cykl spotkań z mieszkańcami, których celem było poinformowanie, jak największej liczby właścicieli zabytkowych nieruchomości, o zasadach udzielania dotacji na prace przy zabytkach w 2018 r. W spotkaniach wzięło udział przeszło tysiąc osób. Informacje na temat spotkań były dostępne na stronie internetowej BSKZ oraz w urzędach dzielnic.

W tym roku do podziału jest ponad 27 mln zł. Jest to jedna z największych kwot dotacyjnych przyznanych na zabytki przez warszawski samorząd.

 

Celem udzielania dotacji na zabytki jest zarówno wsparcie właścicieli, jak również zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Warszawy realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych.

Zobacz galerię (6 zdjęć)