null

"Spotkania z Konserwatorem in situ"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Spotkania z Konserwatorem in situ to inicjatywa Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, współfinansowana przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. Warszawy. Wydarzenie to ma za zadanie zwrócić uwagę warszawiaków na wartości zabytkowe ich miejsca zamieszkania.

I spotkanie z cyklu "Spotkania z Konserwatorem in situ"

27 czerwca 2018 r. o godz. 18:00 w modernistycznej kamienicy przy Al. Niepodległości 130.

 

 

Prelegencii:

  • Szymon Cierpisz - historyk sztuki, doktorant na Wydziale Sztuki UJ, pracownik merytoryczny Biblioteki Narodowej
  • mec. Łukasz Dziamski - adwokat specjalizujący się w ochronie dóbr kultury, doktorant Wydziału Prawa i Administracji UW
  • Dorota Gołębiewska - historyk sztuki, Prezes Oddziału Warszawskiego TOnZ

 

Goście:

  • dr Katarzyna Zalasińska - Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków MKiDN
  • Michał Krasucki - Dyrektor Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków

 

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami planuje zorganizować cykl 10 spotkań z mieszkańcami obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Spotkania odbędą się w miejscach komfortowych dla samych mieszkańców np. na dziedzińcach, dachach lub ogrodach.

Prelegenci omówią najbardziej wartościowe elementy architktoniczne obiektów. Poruszone również będą kwestie prawne (gdzie i w jaki sposób uzyskiwać pozwolenia konserwatorskie) oraz możliwości uzyskania dofinansowania na prace remontowe.

 

Wszystko w przyjemnej, rodzinnej atmosferze.

https://www.facebook.com/events/189710381648108/

 

Powyższe wydarzenie realizowane jest dzięki możliwości uczestnictwa organizacji pozarządowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadania publicznego, współfinansowanego przez Miasto Stołeczne Warszawa. Konkursy są przygotowywane i przeprowadzane przez biura Urzędu m.st. Warszawy.

 

Serdecznie zapraszamy!