null

"Powojenna metaloplastyka – element genius loci ośrodków staromiejskich"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy na promocję publikacji.

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków i Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście zapraszają

na promocję publikacji pt. „Powojenna metaloplastyka – element genius loci ośrodków staromiejskich”,

która odbędzie się w środę 18 lipca 2018 r. w Czytelni Naukowej nr VII przy ul. Świętojańskiej 5 („Piwnica Pod Regałami”) o godz. 17.00.

 

Metaloplastyczne elementy zdobnicze, takie jak szyldy semaforowe oraz kraty, witryny i bramy kreują obraz zabytkowej przestrzeni odbudowanych starówek. Są to dzieła unikatowe, wzbogacające plastyczny wystrój elewacji i zabytkowy charakter przestrzeni staromiejskich. Niniejsza publikacja jest pierwszą omawiającą temat metaloplastyki w kontekście zabytkowej reklamy i detalu historycznych centrów miast w Polsce. Temat ten jest kontynuacją projektu poświęconego zabytkowym semaforom z warszawskiego Starego Miasta, prowadzonego w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków.

 

Podczas spotkania promocyjnego dowiemy się więcej na temat staromiejskich szyldów, a każdy z Gości otrzyma egzemplarz książki. Promocji publikacji towarzyszy również wstawa pt. „Zabytkowe szyldy z Warszawskiej Starówki – metaloplastyczne dzieła sztuki”, prezentowana w bibliotece do końca lipca.

 

Serdecznie zapraszamy!

Załączniki: