null

„Poradnik dobrych praktyk architektonicznych” dla Mokotowa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Obok Żoliborza, Pragi-Północ i Muranowa także Mokotów ma już swój poradnik architektoniczny. Pod koniec ubiegłego roku odbyła się jego promocja. Publikacja powstała dzięki wsparciu merytorycznemu i finansowemu Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków m.st. Warszawy.

Okładka poradnika i jedno ze zdjęć budynków .

Poradnik dobrych praktyk architektonicznych. Mokotów” powstał z inicjatywy Fundacji Wzornictwo i Ład oraz Stowarzyszenia Zabytki Mokotowa. Jego pomysłodawcom przyświecała idea ochrony krajobrazu kulturowego dzielnicy i dążenie do zapewnienia jej bardziej jednolitej i harmonijnej estetyki.

Zbiór pomysłów i rozwiązań

Poradnik ma pomóc zrozumieć urbanistykę i architekturę Mokotowa.  A inwestorom – wspólnotom, spółdzielniom mieszkaniowym oraz osobom prywatnym - planującym remonty kamienic, uświadomić, jak ważne jest poszanowanie historycznej substancji tej dzielnicy. 
W opracowaniu obok obszernego rysu historycznego, znalazły się także praktyczne porady dla inwestorów.  Publikacja jest rodzajem wzornika, zbiorem pomysłów i rozwiązań dla inwestorów, które mogą wykorzystać na Mokotowie w dopiero planowanych remontach czy modernizacjach.

Poradnik jest bogato ilustrowany. Zamieszczone zostały w nim przykłady dobrych i złych efektów remontów. Na zdjęciach i rysunkach czytelnik znajdzie widoki zabytkowych kamienic, ich plany, układy urbanistyczne, szeregi zwartej zabudowy, a także wnętrza klatek schodowych i innych przestrzeni wspólnych. Zamieszczono także zdjęcia detali: materiałów wykończeniowych (okładzin, tynków, mozaik, przeszkleń, metaloplastyki), okien i bram. W publikacji omówiona została także problematyka zieleni dzielnicy.

Liczny zespół specjalistów

W przygotowanie „Poradnika dobrych praktyk architektonicznych. Mokotów” zaangażowany był liczny zespół varsavianistów, historyków sztuki, konserwatorów, architektów, architektów krajobrazu, fotografów i archiwistów. Zespół pracował w składzie: redakcja merytoryczna: Katarzyna Domagalska i Zbigniew Domagalski oraz (w kolejności alfabetycznej): Mikołaj Kołacz, Anna Kudzia, Dorota Kupper, Jerzy S. Majewski, Grzegorz Mika, Grzegorz Pawłowski, Maja Skibińska, Aleksandra Wiktorko-Rakoczy, korekta: Joanna Tadzik, zdjęcia: Konrad Czernicki, Michał Dąbrowski, Adrian Grycuk, Tomasz Kubaczyk. 

Poradnik był także przedstawiony na spotkaniach z zarządcami nieruchomości oraz urzędnikami - pracownikami Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów. 
Poradnik został wydrukowany w 450 egzemplarzach. Jest dotępny na naszej stronie.

Do tej pory ukazały się: Poradnik dobrych praktyk architektonicznych: Praga-Północ. Praska kamienica, Fabryki prawego brzegu, Żoliborz oraz Przewodnik architektoniczny Osiedla Jazdów. Poradniki dostępne są na naszej stronie internetowej.

Kilka osób prezentuje poradnik.
Zobacz galerię (4 zdjęć)
Jeden z autorów trzyma egzemplarze poradnika.
Okładka poradnika i jedno ze zdjęć budynków .