Zabytki

  • Dotacje na zabytki

    Nabór wniosków na prace planowane w 2022 roku. Do wniosków dotyczących zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków należy załączyć opinię wydaną przez Dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, co do zgodności prac objętych projektem lub programem prac, z katalogiem nakładów koniecznych wymienionych w uchwale.

Dom Towarowy Braci Jabłkowskich konserwacja witraży

Remont elewacji ul. Marszałkowska 53