Do 10 lipca trwa nabór do VI edycji stypendiów m.st. Warszawy dla doktorantów. Zapraszamy osoby ze statusem doktoranta z całej Polski do realizacji badania dla Warszawy! Realizowany w ramach stypendium projekt badawczy nie musi być zbieżny z doktoratem.

W tym roku 7 biur Urzędu m.st. Warszawy zgłosiło 13 obszarów badawczych. Realizowany w ramach stypendium projekt badawczy nie musi być zbieżny z doktoratem.
Zapraszamy do zadawania pytań poprzez mail naukowa@um.warszawa.pl.

Wnioski stypendialne można składać przez stronę https://stypendia.um.warszawa.pl/


Lista obszarów, w których można składać wnioski w  VI edycji stypendiów w podziale na zgłaszające je biura:

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (pełen opis obszarów pod linkiem)

 1. Tereny Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Warszawie - ich rola w budowaniu struktury rekreacyjnej i struktury przestrzeni publicznych miasta.
 2. Mapa sensoryczna oraz odczuć Warszawy.

Biuro Informatyki (pełen opis obszarów pod linkiem, notatka po spotkaniu konsultacyjnym)

 1. Perspektywa użytkowników w różnym wieku na elektroniczne załatwianie spraw w Urzędzie m.st. Warszawy oraz na korzystanie z aplikacji miejskich.
 2. Otwarte API jako narzędzie wspierające innowacje w mieście.
 3. Otwarte dane Warszawy i wartość rynku jaki tworzą.
 4. Zastosowanie sztucznej inteligencji w zarządzaniu miastem.

Biuro Infrastruktury (pełen opis obszaru pod linkiem)

 1. Efektywna produkcja wodoru na potrzeby własne jednostki samorządu terytorialnego. Opracowanie warunków technicznych przygotowania wodoru dla potrzeb transportowych miasta jak też zaopatrzenia budynków w energię ze źródeł wodorowych z uwzględnieniem analiz obejmujących poniższe pytania badawcze.

Biuro Kultury (pełen opis obszarów pod linkiem, notatka po spotkaniu konsultacyjnym)

 1. Edukacja pozaformalna młodych osób a wyzwania współczesnej kultury.
 2. Jakie czynniki powinny kształtować kulturę włączającą w Warszawie?
 3. Nowe metodologie badania praktyk kulturowych w Warszawie, w tym uczestnictwa w kulturze.
 4. Społeczne instytucje kultury w Warszawie.

Zapraszamy do obejrzenia filmu dotyczącego obszarów Biura Kultury:

 

Centrum Komunikacji Społecznej (pełen opis obszaru pod linkiem, notatka po spotkaniu konsultacyjnym)

 1. Aktywność mieszkanek i mieszkańców Warszawy w wolontariacie.

Biuro Rozwoju Gospodarczego (pełen opis obszaru pod linkiem, notatka po spotkaniu konsultacyjnym)

 1. Etyczne stosowanie generatywnej sztucznej inteligencji.

Poradnik dla wnioskujących o stypendium 

Poniżej można obejrzeć prezentacje niektórych stypendialnych projektów badawczych.

 

Załączniki:

Stypendystka Justyna Biernacka

Materiał, z racji pochodzenia ze źródeł zewnętrznych, może nie podlegać wymaganiom w zakresie dostępności.

Stypendystka Anna Zdyb

Materiał, z racji pochodzenia ze źródeł zewnętrznych, może nie podlegać wymaganiom w zakresie dostępności.