Program stypendialny dla doktorantek i doktorantów

Trwa nabór na stypendia m.st. Warszawy do 12 lipca 2022 r.
Po raz pierwszy nabór prowadzony będzie na uczelniach w całej Polsce.

Obszary badawcze, w których prowadzony jest nabór w IV edycji:

 • Dziedzictwo materialne i niematerialne w kontekście zarządzania lokalami użytkowymi
 • Problem marnotrawstwa żywności w placówkach oświatowych w Warszawie
 • Analiza postaw mieszkańców/mieszkanek Warszawy wobec różnorodności społecznej i grup szczególnie narażonych na dyskryminację
 • Potrzeby i problemy grup społecznych doświadczających dyskryminacji i narażonych na nierówne traktowanie w Warszawie
 • Instytucje i organizacje pozarządowe z obszaru kultury jako element sieci przestrzeni publicznych (działalność edukacyjna, prototypowanie użyć oraz animowanie przestrzeni przy instytucjach/organizacjach)
 • Procedura analiz kulturowych i społecznych jako element przygotowania warunków konkursowych dla najważniejszych przestrzeni publicznych oraz centrów lokalnych w Warszawie.
 • Opracowanie ilościowych i jakościowych wskaźników pozwalających określać oraz monitorować miastotwórcze efekty tymczasowego zagospodarowania działek miejskich na cele kultury.
 • Model ruchu aglomeracji warszawskiej - jak mierzyć złożone elementy mobilności miejskiej
 • Multimodalne węzły przesiadkowe jako element przestrzeni publicznej.
 • Nowe Typologie Mieszkaniowe dla Warszawy – badanie przez projektowanie.
 • Użytkownicy UTO a transport multimodalny

Pełny opis obszarów badawczych dostępny na stronie https://pliki.um.warszawa.pl/index.php/s/ZWRBmento4YnFGp

Osoby zainteresowane stypendiami zapraszamy na spotkania konsultacyjne, które będą się odbywały online od 7 do 15 czerwca 2022 r. Zgłoszenia poprzez adres naukowa@um.warszawa.pl. Terminy spotkań znajdują się w zakładce Spotkania konsultacyjne.

Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego obszary badawcze zgłoszone przez Biuro Kultury.

W 2019 roku Urząd m.st. Warszawy uruchomił program stypendialny dla doktorantek i doktorantów, których projekty badawcze odpowiadają na konkretne wyzwania związane z funkcjonowaniem i rozwojem Warszawy. Celem programu jest wspieranie zainteresowania młodych badaczy/ badaczek Warszawą jako przedmiotem i obszarem badań oraz uzyskanie popartych badaniami przesłanek do wyboru kierunków działań samorządu.

Stypendia są przyznawana na maksymalnie 12 miesięcy w łącznej kwocie do 30 000 zł na projekt. Stypendyści/ stypendystki, oprócz wsparcia finansowego, mogą liczyć na opiekę pracownika Urzędu m.st. Warszawy, polegającą na przykład na ułatwieniu dostępu do danych i opracowań, którymi dysponuje urząd lub pomoc w załatwieniu ewentualnych formalności koniecznych do przeprowadzenia badania.

Nabór na stypendia m.st. Warszawy dla doktorantów ogłaszany jest corocznie. W 2021 roku odbyła się III edycja stypendiów. W trzech edycjach swoje projekty badawcze zgłosiło 130 doktorantów i doktorantek z 13 uczelni warszawskich. Stypendia otrzymało 12 osób.

Wnioski można składać przez stronę stypendia.um.warszawa.pl

W razie pytań zapraszamy do kontaktu naukowa@um.warszawa.pl

Poradnik dla wnioskujących o stypendium 


Poniżej można obejrzeć prezentacje niektórych stypendialnych projektów badawczych.

 

Stypendystka Justyna Biernacka

Materiał, z racji pochodzenia ze źródeł zewnętrznych, może nie podlegać wymaganiom w zakresie dostępności.

Stypendystka Anna Zdyb

Materiał, z racji pochodzenia ze źródeł zewnętrznych, może nie podlegać wymaganiom w zakresie dostępności.