Seminarium Doktoranci dla Warszawy 4 grudnia od 14.00

Zapraszamy serdecznie na seminarium Doktoranci dla Warszawy, podczas którego zostaną zaprezentowane projekty badawcze realizowane w programie stypendialnym m.st. Warszawy dla doktorantów.

Podczas wydarzenia stypendyści z poprzedniej edycji podsumują zrealizowane projekty badawcze, a nowi stypendyści przedstawią projekty swoich badań. W programie znajdą się prezentacje projektów przygotowanych razem z: Biurem Kultury, Biurem Architektuty i Planowana Przestrzennego, Biurem Rozwoju Gospodarczego i Centrum Komunikacji Społecznej

Program stypendialny dla doktorantów jest to jedyny w kraju program stypendialny wpierający badania naukowe realizowane przez doktorantów bezpośrednio w odpowiedzi na potrzeby miasta. Informacje o naszych stypendystach dostępne są w zakładce po lewej stronie.

Wydarzenie będzie streamowane na miejskim kanale YouTube, w poniedziałek 4 grudnia od godz. 14.00.

Poniżej program wydarzenia:

Imię i nazwisko Biuro merytoryczne Tytuł projektu badawczego
I część seminarium 14:15-15:15
Łukasz Nawaro Biuro Strategii
i Analiz
E-hulajnogi: rozwiązanie problemu ostatniej mili czy alternatywa dla transportu publicznego? 
Zofia Piotrowska Biuro Architektuty i Planowana Przestrzennego Nowa Typologia Mieszkaniowa dla przyszłych wyzwań Warszawy 
Agata Woźniczka Węzły przesiadkowe jako elementy infrastruktury publicznej realizujące ambicje Nowego Europejskiego Bauhausu - wytyczne do projektowania wieloaspektowego.
Martyna Dudziak-Kisio  Centrum Komunikacji Społecznej Postawa osób mieszkających w Warszawie wobec różnorodności społecznej i grup szczególnie narażonych na dyskryminację.
Zuzanna
Kasperczyk-Brodecka
Biuro Kultury Tymczasowe użytkowanie i zagospodarowanie na cele kultury jako narzędzie wspierające aktywizację społeczno-przestrzenną - strategia inicjowania, stymulowania i koordynowania oraz metoda waloryzacji miastotwórczych efektów
Magdalena Krzosek-Hołody Kultura dla natury. Mapowanie stanu świadomości warszawskich instytucji kultury i organizacji pozarządowych w obszarze edukacji środowiskowej
Krzysztof Janas Projektowanie po omacku? Rola społecznej wiedzy o mieście w praktyce architektonicznej 
II część seminarium 15:30-16:30   
Małgorzata
Kurcjusz-Gzowska
Biuro Architektuty i Planowana Przestrzennego Modelowanie i prognozowanie wpływu suburbanizacji na zanieczyszczenie światłem przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji: Studium przypadku cennych terenów przyrodniczych w Warszawie
Paweł Popławski Biuro Rozwoju Gospodarczego Behawioralne i regulacyjne czynniki umożliwiające redukcję strat żywności wycofywanej z obrotu komercyjnego
Izabela Tyborowicz Biuro Kultury Czego warszawska kultura ballroomowa może nauczyć Warszawę? Tworzenie bezpiecznych przestrzeni kultury dla nowych queerowych warszawiaków i warszawianek
Olga Khabibulina Praktyki kulturalne gruzińskich migrantek i migrantów w Warszawie: potrzeby i możliwości.
Katarzyna Zak-Caplot Język kluczem do aktywnego udziału w kulturze - Stołeczny program włączania osób z doświadczeniem uchodźczym i migranckim (potrzeby, wnioski, propozycje). 
Izabella Lassota Obecność miejsc prospołecznych i wytwarzanie przywiązania do miejsca jako strategie polepszania zdrowia psychicznego u rodzimych i nowoprzybyłych mieszkańców Warszawy

W październiku Prezydent m.st. Warszawy ogłosił listę stypendystów V edycji stypendiów m.st. Warszawy dla doktorantów. Gratulujemy sześciu doktorantom i doktorantkom, którzy rozpoczną pracę nad projektami badawczymi.Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli wnioski za udział w naborze.

Zapraszamy doktorantów i doktorantki z całej Polski do udziału w kolejnej edycji stypendiów. Wszystkie informacje o kolejnym naborze dostępne będą na stronie stypendiów.


W tej edycji 5 biur zgłosiło aż 15 obszarów badawczych (opisy obszarów pod linkiem): 

  • Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego,
  • Biuro Informatyki,
  • Biuro Infrastruktury,
  • Biuro Kultury (film promocyjny pod linkiem)
  • Biuro Rozwoju Gospodarczego.

Poradnik dla wnioskujących o stypendium 


Poniżej można obejrzeć prezentacje niektórych stypendialnych projektów badawczych.

 

Załączniki:

Stypendystka Justyna Biernacka

Materiał, z racji pochodzenia ze źródeł zewnętrznych, może nie podlegać wymaganiom w zakresie dostępności.

Stypendystka Anna Zdyb

Materiał, z racji pochodzenia ze źródeł zewnętrznych, może nie podlegać wymaganiom w zakresie dostępności.