Przeglądy naukowe

Przeglądy naukowe to cykl spotkań zaprojektowany jako platforma wymiany wiedzy i inspiracji pomiędzy przedstawicielami nauki, biznesu, organizacji pozarządowych i samorządu. Umożliwiają nawiązywanie kontaktów i podejmowanie międzysektorowych inicjatyw odpowiadających na rozmaite szanse i wyzwania towarzyszące funkcjonowaniu w przestrzeni miasta.

Każde spotkanie jest podporządkowane jednemu tematowi wiodącemu. Wprowadzenie i wsparcie eksperckie zapewnią naukowcy,  którzy specjalizują się w dziedzinie związanej z tematem spotkania.  Wyniki lub wnioski z badań mogą mieć zastosowanie w działalności podmiotów z sektora administracji samorządowej, przedsiębiorstw lub organizacji pozarządowych działających w określonej branży.

Dostęp do aktualnych wyników badań naukowych, zaznajomienie się ze zjawiskami i trendami w nauce oraz możliwość pogłębienia znajomości zagadnień związanych z obszarem działalności umożliwią odbiorcom podejmowanie działań z zakresu swojej działalności w oparciu o wiedzę.

Przeglądy naukowe realizują cel strategii rozwoju miasta Generujemy innowacjeMiędzysektorowe przedsięwzięcia realizowane przez uczestników Przeglądów naukowych będą mogły korzystać z miejskiej oferty wsparcia dla twórców i innowatorów. Więcej informacji: https://biznes.um.warszawa.pl/