Praktyki w Urzędzie Miasta

W Urzędzie m.st. Warszawy można odbyć odpłatne 3-miesięczne praktyki dla absolwentów szkół średnich i wyższych. Do udziału w rekrutacji zapraszamy osoby, które w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyły 30. roku życia oraz dotychczas nie odbywały praktyki absolwenckiej w Urzędzie m.st. Warszawy.

Oferta jest bardzo wszechstronna, kandydatów poszukują zarówno biura urzędu, jak i urzędy dzielnic. Praktyki umożliwiają zdobycie doświadczenia zawodowego w wybranej dziedzinie i pogłębienie wiedzy o funkcjonowaniu miasta.

Praktykanci mogą liczyć na:

  • wypłatę świadczenia pieniężnego za okres odbywania praktyki w wysokości 2200 zł brutto miesięcznie
  • wsparcie merytoryczne opiekuna
  • możliwość realizacji e-szkoleń dostępnych na miejskiej platformie e-learningowej
  • pisemne potwierdzenie odbycia praktyki w formie zaświadczenia.

Ogłoszenia opublikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy. Część z nich skierowana jest do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Zapraszamy również do odbywania w urzędzie praktyk studenckich. Aby zgłosić się na praktykę, należy wypełnić podanie umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy, a następnie zeskanować i wysłać je mailem na adres wybranego biura lub urzędu dzielnicy.