Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe z zakresu rozwoju Warszawy

VIII edycja Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy za najlepsze prace magisterskie i doktorskie, które poruszają tematy związane z rozwojem miast i Warszawą planowana jest na drugi kwartał 2023 roku.

O nagrodę mogą ubiegać się autorzy i autorki prac:

  • reprezentujących wszelkie dziedziny i dyscypliny naukowe,
  • obronione w roku kalendarzowym poprzedzającym edycję,
  • na uczelniach w całej Polsce.

Zachęcamy młodych badaczy i badaczki, aby włączali się do dialogu na temat tożsamości i rozwoju stolicy. Wspieramy zainteresowania badawcze Warszawą dając możliwość zaprezentowania wyników swoich prac szerokiemu gronu odbiorców.   

Nagroda główna w kategorii rozpraw doktorskich wynosi 15 tys. złotych, a trzy wyróżnienia po 6 tys. zł. Laureat/ laureatka nagrody głównej za pracę magisterską otrzyma 7 tys. zł, a autorzy/ autorki wyróżnionych prac po 3 tys. zł.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w drugiej połowie wrześnie br.

Więcej informacji w zakładce: Nabór prac

Poniżej można obejrzeć prezentacje niektórych wyróżnionych prac w kategorii rozpraw doktorskich. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Nagroda Prezydenta dr Paweł Sudra

Materiał, z racji pochodzenia ze źródeł zewnętrznych, może nie podlegać wymaganiom w zakresie dostępności.

Nagroda Prezydenta dr Krzysztof Skarżyński

Materiał, z racji pochodzenia ze źródeł zewnętrznych, może nie podlegać wymaganiom w zakresie dostępności.