Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe z zakresu rozwoju Warszawy

Do udziału w XIX edycji konkursu zapraszamy od września!

O nagrodę mogą ubiegać się autorzy i autorki prac reprezentujących wszelkie dziedziny i dyscypliny naukowe, obronione w roku kalendarzowym poprzedzającym daną edycję na uczelniach w całej Polsce.  

Nagroda główna w kategorii rozpraw doktorskich wynosi 15 tys. złotych, a trzy wyróżnienia po 6 tys. zł. Laureat/ laureatka nagrody głównej za pracę magisterską otrzyma 7 tys. zł, a autorzy/ autorki wyróżnionych prac po 3 tys. zł.

Więcej informacji w zakładce: Nabór prac.

Zachęcamy młodych badaczy i badaczki, aby włączali się do dialogu na temat tożsamości i rozwoju stolicy. Wspieramy zainteresowania badawcze Warszawą dając możliwość zaprezentowania wyników swoich prac szerokiemu gronu odbiorców.  

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: 22 325 86 11

Nagroda Prezydenta dr Paweł Sudra

Materiał, z racji pochodzenia ze źródeł zewnętrznych, może nie podlegać wymaganiom w zakresie dostępności.

Nagroda Prezydenta dr Krzysztof Skarżyński

Materiał, z racji pochodzenia ze źródeł zewnętrznych, może nie podlegać wymaganiom w zakresie dostępności.