Mapa jednostek naukowych

W tym miejscu powstanie strona mapowa utworzona specjalnie na potrzeby naukowe. Zapraszamy sektor nauki i biznesu do korzystania z mapy, na której planujemy umieścić informacje m.in. o:

  1. działalności jednostek naukowych uczelni warszawskich oraz instytutów naukowo-badawczych,
  2. zasobach naukowych i badawczych powyższych jednostek,
  3. możliwości udostępniania przez jednostki zasobów techniczno-badawczych, np. sprzętu, laboratoriów, przestrzeni,
  4. możliwościach współpracy.

Mapa powstaje jako zakładka tematyczna do serwisu mapowego Urzędu m.st. Warszawy: mapa.um.warszawa.pl

Co to jest serwis mapowy Urzędu m.st. Warszawy?

Serwis mapowy Urzędu m.st. Warszawy jest jedyną mapą online zawierającą tak duży zasób danych i wiedzy o Warszawie. Poza standardowymi informacjami adresowymi można znaleźć na niej wiele zakładek. Zróżnicowanie tematyczne oraz możliwość łatwego wyszukiwania informacji umożliwia dużej grupie odbiorców znalezienie unikatowych i profilowanych w zależności od potrzeb danych o stolicy. Nowa, właśnie tworzona zakładka zawierająca informacje o uczelniach i jednostkach naukowo-badawczych w Warszawie będzie stanowić źródło informacji o potencjale współpracy oraz zasobach jednostek. Podane na mapie dane będą na bieżąco aktualizowane i uzupełniane.

Często zadawane pytania o mapę

Poprzez utworzenie bazy danych o jednostkach uczelni oraz jednostkach badawczo-rozwojowych chcemy pokazać potencjał naukowej Warszawy oraz udostępnić użytkownikom informacje na temat zakresu tematycznego działania jednostek wpisanych do bazy. Osoby szukające danych o jednostkach naukowo-badawczych będą mogły w łatwy sposób znaleźć potrzebne dane oraz kontakt do właściwej osoby. Dzięki promocji uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych chcemy:

  • zwiększyć potencjał wymiany wiedzy, 
  • zwiększyć potencjał współdziałania sektora nauki z partnerami m.in. samorządem, organizacjami pozarządowymi i biznesem,  
  • umożliwić partnerom z otoczenia uczelni dotarcie do informacji o potencjale współpracy.

Użytkownicy serwisu mapowego będą mogli:

  • Wyświetlić mapę z wszystkimi jednostkami,
  • Wyszukiwać jednostki poprzez słowa kluczowe,
  • Wyświetlać dodatkowe informacje m.in. na temat możliwości współpracy, zasobów czy osób do kontaktu.

Zapraszamy do kontaktu mailowego (naukowa@um.warszawa.pl). Prześlemy ankietę do wypełnienia.