Dotychczasowi i obecni stypendyści

W pięciu dotychczasowych edycjach stypendiów projekty badawcze zgłosiło prawie 170 doktorantów z uczelni z całej Polski. Stypendia przyznano 27 osobom.

 

Poniżej lista wszystkich stypendystów w podziele na edycje.

Stypendystka III edycji stypendiów m.st. Warszawy dla doktorantów

Stypendyści II edycji stypendiów m.st. Warszawy dla doktorantów

Stypendyści I edycji stypendiów m.st. Warszawy dla doktorantów