Informacje o sektorze nauki

Warszawski sektor nauki jest największym w Polsce i jednym z największych w Europie.

Informacje o współpracy Urzędu m.st. Warszawy i instytucji naukowych pokazują sieć powiązań międzyinstytucjonalnych, obszary wspólnych zainteresowań i skalę współpracy.

Dane statystyczne pozwalają monitorować sytuację uczelni i instytutów naukowych, ich pracowników naukowych i studentów.