null

Warszawa w świetle badań naukowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
29.09.2022 09:30 - 30.09.2022 10:02
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego, Aleje Ujazdowskie 4, 00-461 Warszawa
Na pierwszym planie w pasie zieleni przy Al. Jerozolimskich kwitnące tulipany, w tle jadący tramwaj, panorama centrum Warszawy, dzień, wiosna.
Autor: m.st. Warszawa

Akademicka Warszawa UW, Laboratorium Miasta - Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

Tematyka konferencji obejmuje m.in. kwestie dostępności usług, miasta 15-minutowego, rewitalizacji oraz terenów zieleni w mieście. Odbędą się też sesje poświęcone mniejszościom w mieście oraz funkcjonowaniu otoczenia Warszawy – Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF) i Obszaru Metropolitarnego Warszawy (OMW) i ich związków z Warszawą. Przedstawiony zostanie także działający w Urzędzie Miasta projekt „Korpus Analityków” – przedsięwzięcie, którego celem jest m.in. zwiększenie zdolności analitycznych pracowników.

Konferencja organizowana jest przez Laboratorium Miasta na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz sekcję Akademicka Warszawa w Centrum Współpracy i Dialogu UW we współpracy z Urzędem Statystycznym w Warszawie oraz Instytutem Rozwoju Miast i Regionów.

Konferencja odbędzie się tylko w formie stacjonarnej, liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w konferencji wymaga wypełnienia formularza (https://forms.gle/6fSvHFDnqjWpp2Zp8) do 20 września i otrzymania potwierdzenia udziału w wydarzeniu drogą e-mail do 22 września.
Udział w konferencji jest nieodpłatny.

Załączniki: