null

Spotkania konsultacyjne dla kandydatów na stypendystów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Między 7 a 15 czerwca odbędą się spotkania konsultacyjne dla osób ubiegających się o stypendia m.st. Warszawy dla doktorantów. Wezmą w nich udział przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy, którzy chcą podjąć współpracę ze stypendystą.

Spotkania umożliwiają kandydatom i kandydatkom bliższe zapoznanie się z perspektywą samorządu i możliwościami wsparcia przez urząd projektu stypendialnego. Urzędnicy reprezentujący obszary badawcze wskazane w ogłoszeniu o naborze opowiedzą między innymi o tym, skąd wynika potrzeba badawcza oraz czy dysponują danymi lub wcześniejszymi badaniami dotyczącymi interesującego ich zagadnienia. Będzie można zadać im pytania, np. dotyczące zakresu tematycznego, horyzontu czasowego czy też przewidywanego wykorzystania wyników projektu.

Udział w spotkaniu konsultacyjnym ułatwi zaplanowanie stypendialnego projektu badawczego dostosowanego do potrzeb miasta i możliwego do realizacji w ramach programu stypendialnego miasta stołecznego Warszawy dla doktorantów.

Zgłoszenia na spotkania konsultacyjne przyjmujemy na adres naukowa@um.warszawa.pl. Wszystkie spotkania odbywają się online.

termin spotkania konsultacyjnego

obszar badawczy

biuro merytoryczne obecne na spotkaniu

7 czerwca g. 9.00

Problem marnotrawstwa żywności w placówkach oświatowych w Warszawie

Centrum Komunikacji Społecznej

8 czerwca, g. 9.00

Nowe Typologie Mieszkaniowe dla Warszawy – badanie przez projektowanie

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

9 czerwca g. 9.00

Analiza postaw mieszkańców/mieszkanek Warszawy wobec różnorodności społecznej i grup szczególnie narażonych na dyskryminację

Centrum Komunikacji Społecznej

Potrzeby i problemy grup społecznych doświadczających dyskryminacji i narażonych na nierówne traktowanie w Warszawie

10 czerwca, g. 9.00

Instytucje i organizacje pozarządowe z obszaru kultury jako element sieci przestrzeni publicznych (działalność edukacyjna, prototypowanie użyć oraz animowanie przestrzeni przy instytucjach/organizacjach)

Biuro Kultury

Procedura analiz kulturowych i społecznych jako element przygotowania warunków konkursowych dla najważniejszych przestrzeni publicznych oraz centrów lokalnych w Warszawie

Opracowanie ilościowych i jakościowych wskaźników pozwalających określać oraz monitorować miastotwórcze efekty tymczasowego zagospodarowania działek miejskich na cele kultury

14 czerwca g. 10.00

Dziedzictwo materialne i niematerialne w kontekście zarządzania lokalami użytkowymi

Biuro Polityki Lokalowej

15 czerwca, g. 9.00

Model ruchu aglomeracji warszawskiej - jak mierzyć złożone elementy mobilności miejskiej

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Multimodalne węzły przesiadkowe jako element przestrzeni publicznej.

15 czerwca, g. 12.00

Użytkownicy UTO a transport multimodalny

Biuro Strategii i Analiz