null

Spotkania konsultacyjne

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy do zapoznania się z notatkami ze spotkań konsultacyjnych.

Pytania dotyczące stypendiów można zadać również mailowo – naukowa@um.warszawa.pl

 

Obszar badawczy termin spotkania Biuro merytoryczne obecne na spotkaniu
Otwarte dane Warszawy i wartość rynku jaki tworzą

13 czerwca godz. 10.00

Notatka ze spotkania

Biuro Informatyki
Wydział Projektów Smart City
Cyfrowy leadership w podmiotach publicznych – czy istnieje, jak funkcjonuje?
Korzystanie z aplikacji miejskich – perspektywa użytkownika
Standard ESG w instytucji publicznej
Zapotrzebowanie na mieszkania w Warszawie w kontekście struktury gospodarstw domowych

13 czerwca godz. 13.00

Notatka ze spotkania

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Wydział Polityki Przestrzennej
Suburbanizacja a zanieczyszczenie światłem na terenach cennych przyrodniczo

13 czerwca godz. 14.30

Notatka ze spotkania

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Wydział Polityki Przestrzennej
Rolnictwo miejskie – rola planowania przestrzennego w budowaniu suwerenności żywieniowej i wspieraniu oddolnych inicjatyw.
Kolizje zwierząt z samochodami na terenie miasta
Analiza wykorzystania parkingów P+R 14 czerwca godz. 9.30 Biuro Infrastruktury
Wydział Rozwoju Transportu Publicznego
Uczestnictwo „nowych warszawianek i warszawiaków” (osób z doświadczeniem migracji lub uchodźctwa) w kulturze – potrzeby, mapowanie, dostępność

14 czerwca godz. 11.00

Notatka ze spotkania

Biuro Kultury
Wydział Rozwoju Kultury

film promocyjny

Społeczne instytucje kultury
Instytucje kultury w zmianie
Język włączający we współczesnej Polsce 
System żywnościowy Warszawy – opis i diagnoza systemu żywnościowego Warszawy, ujęcie systemowe, obszary problemowe, potencjał do innowacji, dane, w tym metody i narzędzia zbierania danych o systemie żywnościowym, angażowanie mieszkanek i mieszkańców do zbierania danych (wykorzystanie nauki obywatelskiej)

15 czerwca godz. 10.00

Notatka ze spotkania

Biuro Rozwoju Gospodarczego
Ekonomia behawioralna – teoria i praktyka w tworzeniu polityk i interwencji publicznych