null

Seminarium „Doktoranci dla Warszawy” – czas podsumowań.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Od 2022 roku organizujemy Seminarium dla naszych stypendystów. Wydarzenie organizowane jest jesienią, po podpisaniu umów z nowymi stypendystami.

Program podzielony jest na dwie części:
1. podsumowującą zakończone w poprzedniej edycji projekty badawcze;
2. przedstawiającą rozpoczynające się w danym roku projekty badawcze.

Prezentacje wyświetlane podczas dotychczasowych wydarzeń zostały wstawione na strony stypendystów znajdujące się w zakładce Nasi stypendyści.


Seminarium 2023 r.

W poniedziałek 4 grudnia 2023 r. odbyło się II seminarium Doktoranci dla Warszawy. Dziękujemy za liczne uczestnictwo stacjonarnie, a także online.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi poszczególnych projektów badawczych, które zostały umieszczone w zakładce Nasi stypendyści.

Podczas wydarzenia stypendyści IV edycji stypendiów zaprezentowali rezultaty zakończonych projektów badawczych, natomiast stypendyści V edycji przedstawili rozpoczynające się projekty. W programie znalazły się prezentacje projektów przygotowanych razem z: Biurem Kultury, Biurem Architektuty i Planowana Przestrzennego, Biurem Rozwoju Gospodarczego, Biurem Strategii i Analiz i Centrum Komunikacji Społecznej

Program stypendialny dla doktorantów jest to jedyny w kraju program stypendialny wpierający badania naukowe realizowane przez doktorantów bezpośrednio w odpowiedzi na potrzeby miasta. Informacje o naszych stypendystach dostępne są w zakładce po lewej stronie.

Poniżej program wydarzenia:

Imię i nazwisko Biuro merytoryczne Tytuł projektu badawczego
I część seminarium 14:15-15:15
Łukasz Nawaro Biuro Strategii
i Analiz
E-hulajnogi: rozwiązanie problemu ostatniej mili czy alternatywa dla transportu publicznego? 
Zofia Piotrowska Biuro Architektuty i Planowana Przestrzennego Nowa Typologia Mieszkaniowa dla przyszłych wyzwań Warszawy 
Agata Woźniczka Węzły przesiadkowe jako elementy infrastruktury publicznej realizujące ambicje Nowego Europejskiego Bauhausu - wytyczne do projektowania wieloaspektowego.
Martyna Dudziak-Kisio  Centrum Komunikacji Społecznej Postawa osób mieszkających w Warszawie wobec różnorodności społecznej i grup szczególnie narażonych na dyskryminację.
Zuzanna
Kasperczyk-Brodecka
Biuro Kultury Tymczasowe użytkowanie i zagospodarowanie na cele kultury jako narzędzie wspierające aktywizację społeczno-przestrzenną - strategia inicjowania, stymulowania i koordynowania oraz metoda waloryzacji miastotwórczych efektów
Magdalena Krzosek-Hołody Kultura dla natury. Mapowanie stanu świadomości warszawskich instytucji kultury i organizacji pozarządowych w obszarze edukacji środowiskowej
Krzysztof Janas Projektowanie po omacku? Rola społecznej wiedzy o mieście w praktyce architektonicznej 
II część seminarium 15:30-16:30   
Małgorzata
Kurcjusz-Gzowska
Biuro Architektuty i Planowana Przestrzennego Modelowanie i prognozowanie wpływu suburbanizacji na zanieczyszczenie światłem przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji: Studium przypadku cennych terenów przyrodniczych w Warszawie
Paweł Popławski Biuro Rozwoju Gospodarczego Behawioralne i regulacyjne czynniki umożliwiające redukcję strat żywności wycofywanej z obrotu komercyjnego
Izabela Tyborowicz Biuro Kultury Czego warszawska kultura ballroomowa może nauczyć Warszawę? Tworzenie bezpiecznych przestrzeni kultury dla nowych queerowych warszawiaków i warszawianek
Olga Khabibulina Praktyki kulturalne gruzińskich migrantek i migrantów w Warszawie: potrzeby i możliwości.
Katarzyna Zak-Caplot Język kluczem do aktywnego udziału w kulturze - Stołeczny program włączania osób z doświadczeniem uchodźczym i migranckim (potrzeby, wnioski, propozycje). 
Izabella Lassota Obecność miejsc prospołecznych i wytwarzanie przywiązania do miejsca jako strategie polepszania zdrowia psychicznego u rodzimych i nowoprzybyłych mieszkańców Warszawy