null

Seminarium CoMobility dla Urzędu m.st. Warszawy – pierwsze wyniki badań projektowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Autor: Radosław Ziębora

Co by było, gdyby ludzie wybierali zamiast samochodu transport przyjazny środowisku? Co sprawi, że łatwiej im będzie podjąć decyzję? Te pytania postawili sobie badacze realizujący projekt CoMobility. Motywacje kierujące wyborami transportowymi oraz ich wpływ na ruch drogowy i jakość powietrza badają na przykładzie trzech warszawskich szkół zlokalizowanych w Śródmieściu, Targówku i Wawrze.

Wczoraj minęły dokładnie 2 lata od oficjalnego rozpoczęcia współpracy z Urzędem Miasta i zespołu badawczego CoMobility. Dzisiaj dzielimy się pierwszymi wynikami z naszych badań – powiedziała kierowniczka projektu dr Anna Nicińska otwierając seminarium.

Projekt składa się z kilku komponentów i łączy różne dyscypliny nauki. Dzięki temu zespół analizuje postawy i zachowania związane z mobilnością zarówno z perspektywy indywidualnych decyzji i stojących za nimi motywacji, jak i w skali miasta, z wykorzystaniem dużych zbiorów danych dotyczących transportu i jakości powietrza.

W myśleniu o zrównoważonej mobilności konieczne jest wyjście poza techniczne aspekty planowania systemów transportowych i uwzględnienie podejścia socjologicznego – podkreślił Waldemar Lasek, zastępca dyrektora Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy.

Po dwóch latach badań przyszedł czas na zaprezentowanie pierwszych wyników i wstępnych wniosków. Była to też okazja, żeby przybliżyć słuchaczom metody badawcze wybrane do projektu.

Pierwszą sesją poświęconą modelowaniu wyborów transportowych z wykorzystaniem uczenia maszynowego poprowadzili prof. dr hab. inż. Maciej Grzenda i dr inż. Marcin Luckner z Politechniki Warszawskiej. Celem ich prac było ustalenie w jakich sytuacjach mieszkańcy Warszawy decydują się na wybór danego środka transportu.

Badacze brali pod uwagę dane dokumentujące funkcjonowanie warszawskiego systemu transportowego w zestawieniu z wynikami ankiet dotyczących podróży faktycznie zrealizowanych przez mieszkańców i wybranych w tym celu środków transportu. Metody uczenia maszynowego maja za zadanie przewidzieć na podstawie zebranych danych przy jakich cechach osoby, podróży i dostępnych opcji przemieszczania się, osoba ta decyduje się na wybór danego środka transportu.

Drugą sesję poprowadzili naukowcy ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wyniki badań ilościowych przeprowadzonych w szkołach przedstawił dr Jakub Zawieska, a wyniki badań preferencji wobec środków transportu metodą DCE zaprezentował prof. dr hab. Michał Jakubczyk.

Kwestionariusz badania ilościowego został przygotowany na podstawie wcześniejszych badań jakościowych, co pozwoliło zdefiniować i doprecyzować pojęcia związane z wyborami transportowymi rodziców uczniów szkół uczestniczących w projekcie. Wyniki badania dostarczają wiedzy o sposobach dotarcia i powrotu dzieci do i ze szkoły i o motywacjach skłaniających rodziców do wyboru tych sposobów.

Metoda DCE (discreet choice experiment) umożliwia zrozumienie motywacji, prognozowanie decyzji i stworzenie charakterystyki grup użytkowników poszczególnych środków transportu. Dzięki zastosowaniu tej metody będzie można określić, na jakich cechach środków transportu zależy mieszkańcom Warszawy.

Trzecia sesja dotyczyła działań realizowanych bezpośrednio w szkołach i ich otoczeniu.

Wyniki pomiarów ruchu generowanego wokół szkoły rano i po południu w różnych porach roku, przeprowadzone przez badaczy z Politechniki Krakowskiej zaprezentował mgr inż. Arkadiusz Drabicki.

Zaproponował też interwencje mające na celu uspokojenie ruchu i zwiększenie bezpieczeństwa dzieci podróżujących do szkoły.

Magdalena Kubecka z Fundacji „Na miejscu” opowiedziała o idei nauki obywatelskiej oraz o metodzie laboratoriów miejskich. Zdała relację ze wspólnej pracy dzieci, nauczycieli i rodziców nad rozwiązaniami zachęcającymi do wyboru zrównoważonych środków transportu. Efekty tych działań pozostaną w przestrzeni miejskiej, a także w internecie (https://comobility.edu.pl/publikacje/), w postaci scenariuszy i materiałów zajęć oraz filmów dokumentujących przebieg działań projektowych.

Szczegółowe informacje o projekcie: Strona główna | Comobility : Comobility

Zobacz galerię (11 zdjęć)