null

#Science for Ukraine – warszawskie instytucje naukowe oferują wsparcie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Światowa społeczność naukowa utworzyła liczne możliwości współpracy dla ukraińskich naukowców, których wojna zmusiła do opuszczenia kraju. Obejmują one m.in. stypendium na pobyt w wybranej instytucji naukowej lub czasowe zatrudnienie w ramach bieżących projektów grantowych. Podjęto również działania umożliwiające naukowcom pozostającym w Ukrainie kontynuację badań online.

#ScienceForUkraine (https://scienceforukraine.eu/) to międzynarodowa inicjatywa wolontariuszy informująca o ofertach pomocy dla naukowców uciekających z Ukrainy. Swoje oferty ogłasza już ponad 2000 instytucji i grup badawczych z całego świata.

Wśród nich są także warszawskie uczelnie: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego oraz Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS. Oferty zamieściły również instytuty Polskiej Akademii Nauk, która jeszcze w marcu uruchomiła program pomocowy dla badaczek i badaczy z Ukrainy. Osoby pracujące w ramach tego programu zatrzymują swoją ukraińską afiliację.

Oferty w bazie #ScienceforUkraine są pogrupowane według dyscyplin naukowych oraz przedmiotowo: na oferty pracy, kształcenia, mozliwość dofinansowanie badań, udział w projektach. Osobną kategorię stanowią oferty innego wsparcia, np. pomocy psychologicznej czy udostępnienia przestrzeni do pracy.