null

Innowacyjne projekty naukowe dla Wodociągów Warszawskich

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Filtry warszawskie | Autor: Łukasz Kopeć

Już od 9 lat spółka miejska MPWiK wspiera zdolnych studentów i doktorantów w podejmowaniu innowacyjnych projektów naukowych związanych z branżą wodociągowo-kanalizacyjną. O stypendia naukowe finansowane przez spółkę mogą ubiegać się studenci czterech warszawskich uczelni.

 

O programie

Program stypendialny to autorski projekt realizowany od 2014 roku przez MPWiK Warszawa, adresowany do osób, które podejmą się napisania pracy licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej lub doktorskiej dotyczącej działalności przedsiębiorstwa. Można zgłosić własny, innowacyjny pomysł lub wybrać temat z listy zaproponowanej przez Spółkę.

O stypendium ubiegać się mogą studenci:

  • Politechniki Warszawskiej
  • Wojskowej Akademii Technicznej
  • Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  • Uniwersytetu Warszawskiego

Program stypendialny jest skierowany do studentów studiów I stopnia (będących na co najmniej trzecim roku studiów), II stopnia, jednolitych studiów magisterskich (będących na co najmniej czwartym roku studiów) oraz osób realizujących doktoraty.

Dlaczego warto się zgłosić?

Dzięki programowi studenci mają zagwarantowane comiesięczne stypendium. Środki finansowe umożliwiają m.in. pozyskanie funduszy na realizację badań do pracy dyplomowej lub rozprawy doktorskiej. Stypendyści dostają również możliwość odbycia stażu pod opieką profesjonalistów w największym przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym w Polsce i jednym z największych w Europie. To również niepowtarzalna okazja, aby zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy. Współpraca niesie ze sobą także możliwość realizacji innowacyjnych projektów badawczych oraz wsparcie merytoryczne. Projekt stypendialny realizowany przez MPWiK  cieszy się dużym zainteresowaniem. Do tej pory stypendium otrzymało 32 studentów i doktorantów.

Jak zostać stypendystą?

Wniosek o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi załącznikami należy przesyłać mailowo na adres stypendia@mpwik.com.pl lub złożyć w wersji papierowej w siedzibie MPWiK z dopiskiem na kopercie "Program stypendialny" do 6 lutego 2023 roku. Wnioski są rozpatrywane dwa razy w roku – w lutym oraz we wrześniu.

Szczegółowe warunki i tryb ubiegania się o przyznanie stypendium zawiera Regulamin.

Więcej informacji na stronie Program stypendialny - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st Warszawa (mpwik.com.pl)