null

Ocena wniosków stypendialnych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zbliżenie na ręce osób, które pracują przy stole nad projektem

Po zakończeniu naboru przeprowadzana jest ocena złożonych wniosków:

  • Formalna – sprawdzana jest kompletność i prawidłowe wypełnienie wniosków
  • Merytoryczna – wnioski zostają przekazane do oceny merytorycznej do właściwego biura, w zależności od obszaru, na jaki został złożony wniosek.
  • Wartości naukowej  – komisja stypendialna podczas obrad dokonuje oceny wartości naukowej projektów badawczych pozytywnie ocenionych przez biura merytoryczne.