null

Nabór prac do Nagrody

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Czekamy na Twoje zgłoszenie do 29 maja 2023 r.

Nagrodę może otrzymać autor/ autorka pracy złożonej i obronionej w jednostce naukowej z siedzibą w Polsce w roku kalendarzowym poprzedzającym daną edycję. Pracę do konkursu zgłasza autor/ autorka lub – za zgodą autora/ autorki – promotor/ promotorka bądź jednostka naukowa, w której ta praca została złożona i obroniona.

Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć w podpisanej wersji papierowej osobiście lub przesłać pocztą do siedziby Biura Strategii i Analiz lub na adres mailowy naukowa@um.warszawa.pl.

Zgłoszone prace oceniane są pod względem:

  • wartości naukowej pracy, tj. sposobu ujęcia problemu i adekwatności przyjętych metod badawczych;
  • umieszczenia problemu badawczego w kontekście rozwoju Warszawy;
  • wartości społecznej, tj. wpływu wyników i wniosków badawczych na rozwój Warszawy w przypadku ich zastosowania;
  • wartości praktycznej, tj. możliwości zastosowania wniosków badawczych w przedsięwzięciach realizowanych przez Urząd m.st. Warszawy, jak również jednostki organizacyjne oraz osoby prawne m.st. Warszawy.

Warunkiem  przyjęcia pracy do konkursu jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Pobierz Formularz

Pobierz Regulamin

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: 22 325 86 11