null

Na czym polega program stypendialny?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Miasto przyznaje stypendia młodym naukowcom/ naukowczyniom, którzy chcą przeprowadzić badanie dotyczące Warszawy. Pomysł na badanie musi się wiązać z konkretnym obszarem funkcjonowania miasta. Obszary te zgłaszają biura urzędu, które potrzebują dodatkowej wiedzy, aby skuteczniej wykonywać swoje zadania.

W V edycji stypendiów m.st. Warszawy dla doktorantów wnioski można było składać w poniższych obszarach badawczych (Obszary zostały podzielone na kategorie zgodnie z podziałem w systemie do składania wniosków ESdOS):

     Obszary Wydziału Smart City Biura Informatyki (opis obszarów pod linkiem): 

 1. Otwarte dane Warszawy i wartość rynku jaki tworzą
 2. Cyfrowy leadership w podmiotach publicznych – czy istnieje, jak funkcjonuje?
 3. Korzystanie z aplikacji miejskich – perspektywa użytkownika
 4. Standard ESG w instytucji publicznej

Obszar dotyczący parkingów P+R Wydziału Rozwoju Transportu Publicznego Biura Infrastruktury (opis obszaru pod linkiem):

 1. Analiza wykorzystania parkingów P+R

Obszary Wydziału Rozwoju Kultury Biura Kultury (opis obszarów pod linkiem, film z omówieniem pod linkiem):

 1. Uczestnictwo „nowych warszawianek i warszawiaków” (osób z doświadczeniem migracji lub uchodźctwa) w kulturze – potrzeby, mapowanie, dostępność
 2. Społeczne instytucje kultury
 3. Instytucje kultury w zmianie
 4. Język włączający we współczesnej Polsce

Obszar dotyczący zapotrzebowania na mieszkania Wydziału Polityki Przestrzennej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego (opis obszaru pod linkiem):

 1. Zapotrzebowanie na mieszkania w Warszawie w kontekście struktury gospodarstw domowych

Obszary Wydziału Polityki Przestrzennej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego (opis obszarów pod linkiem):

 1. Suburbanizacja a zanieczyszczenie światłem na terenach cennych przyrodniczo
 2. Rolnictwo miejskie – rola planowania przestrzennego w budowaniu suwerenności żywieniowej i wspieraniu oddolnych inicjatyw
 3. Kolizje zwierząt z samochodami na terenie miasta

Obszary Wydziału Wsparcia Innowacji Biura Rozwoju Gospodarczego (opis obszarów pod linkiem):

 1. Ekonomia behawioralna – teoria i praktyka w tworzeniu polityk i interwencji publicznych
 2. System żywnościowy Warszawy – opis i diagnoza systemu żywnościowego Warszawy, ujęcie systemowe, obszary problemowe, potencjał do innowacji, dane, w tym metody i narzędzia zbierania danych o systemie żywnościowym, angażowanie mieszkanek i mieszkańców do zbierania danych (wykorzystanie nauki obywatelskiej)

Stypendysta/ stypendystka współpracuje ze swoim opiekunem merytorycznym/ opiekunką merytoryczą. Jest to urzędnik/ urzędniczka, który w pracy zajmuje się tematyką projektu badawczego. Opiekun merytoryczny/ opiekunka merytoryczna zapewnia stypendyście/ stypendystce wsparcie poprzez np. pomoc w kontaktach z innymi biurami i jednostkami, udostępnianie materiałów merytorycznych, czy doradztwo.

Współpraca trwa nie dłużej niż 12 miesięcy. Wyniki i wnioski z badania powinny przyczynić się do usprawnienia pracy urzędu i do podniesienia jakości życia mieszkańców i mieszkanek.