null

Multilevel governance w zarządzaniu kryzysem uchodźczym w Polsce. Perspektywa władz lokalnych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
11.01.2024 11:30 - 11.01.2024 13:00
Stary BUW, sala 207, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Dr hab. Dominika Wojtowicz, prof. ALK, Katedra Ekonomii, Centrum Zrównoważonego Rozwoju, Akademia Leona Koźmińskiego
Seminarium EUROREG

Kryzys jest powszechnie identyfikowany jako sytuacja nadzwyczajna, której skutkiem jest eskalacja, ale i tymczasowa niestabilność i niepewność w porównaniu do istniejącego status quo. W czasie kryzysu stosunki międzyrządowe stają się szczególnie ważne, ponieważ różne poziomy władzy zmuszone są często współpracować w ramach hybrydowej formy wielopoziomowego sprawowania rządów.

Rosyjska agresja na Ukrainę w 2022 roku wywołała kryzys migracyjny, jakiego w Europie nie widziano od czasów II wojny światowej. Polska, jako jeden z krajów sąsiadujących, stanęła przed wyzwaniem przyjęcia ponad 2,5 miliona uchodźców wojennych już w pierwszych miesiącach po wybuchu wojny.

System zarządzania kryzysowego w Polsce jest wielopoziomowy: przynajmniej w teorii szczebel centralny zapewnia ważne decyzje strategiczne, ogólną koordynację i wytyczne, natomiast niższe szczeble administracji odpowiadają za wdrażanie lokalnych działań ratowniczych tam, gdzie jest to potrzebne.

Jak faktycznie kształtowała się współpraca różnych szczebli administracji w ciągu pierwszych trzech miesięcy kryzysu uchodźczego? Czy realizowane działania umożliwiły czy blokowały włączenie w procesy decyzyjne niższych szczebli administracji? Jakie były obszary napięć i konfliktów w stosunkach między różnymi szczeblami administracji podczas kryzysu uchodźczego?

Odpowiedź na powyższe pytania dadzą podstawę do ustalenia, który z trzech typów kontrastujących rodzajów stosunków w ramach multilevel governance, zidentyfikowanych przez Bergströma i in. (2022), najlepiej opisuje sytuację, która miała miejsce w Polsce w trakcie kryzysu uchodźczego.

***

Seminaria mają formę hybrydową. Można w nich uczestniczyć na platformie ZOOM.

Dołączenie do spotkania na ZOOM jest równoznaczne ze zgodą na nagrywanie. Organizatorzy proszą o zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym(otwiera się w nowej karcie)(otwiera się w nowej karcie) dla widzów Seminariów EUROREG online. Uczestnicy proszeni są o wyłączenie kamer i mikrofonów. Pytania do Prelegenta należy zadawać na czacie.

Nagrania wideo z poprzednich seminariów są dostępne w Archiwum Seminariów

 

Źródło: Seminaria | EUROREG - Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (uw.edu.pl)