null

Komisja stypendialna

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Komisja stypendialna jest corocznie powoływana przez Prezydenta m.st. Warszawy.  W skład komisji wchodzą:

 1. przedstawiciele/ przedstawiecielki czołowych uczelni warszawskich,
 2. przedstawiciele/ przedstawiecielki Urzędu m.st. Warszawy,
 3. radni/ radne desygnowani/ e przez Radę m.st. Warszawy.

Komisja stypendialna dokonuje oceny wartości naukowej projektów badawczych pozytywnie zaopiniowanych i ocenionych przez dyrektora/ dyrektorkę komórki merytorycznej.

 

Lista członków/ członkiń komisji V edycji stypendiów m.st. Warszawy dla doktorantów: 

przedstawiciele środowisk naukowych:

 1. dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, prof. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego,
 2. prof. Michał Grąt,
 3. dr hab. Kamila Jankowiak-Siuda, prof. Uniwersytetu SWPS,
 4. prof. Wojciech Pacho,
 5. dr hab. Anna Potocka, prof. Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,
 6. prof. Paweł Pyrzanowski,
 7. dr hab. Monika Rekowska, prof. Uniwersytetu Warszawskiego,
 8. dr hab. Piotr Szczepankowski, prof. Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie,
 9. dr hab. Piotr Wójcik;

przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy:

 1. Olaf Osica – Dyrektor Biura Strategii i Analiz,
 2. Eliza Bandera – Główna specjalistka w Biurze Strategii i Analiz;

radni desygnowani przez Radę m.st. Warszawy:

 1. Ewa Janczar,
 2. Wiktor Klimiuk,
 3. Joanna Staniszkis