null

Gospodarka wodna w Warszawie - projekt w międzynarodowym sojuszu 4EU+

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jak dbać o zasoby wody w Warszawie? Jak badać zużycie wody i czy można ją ponownie wykorzystywać? Czy warszawiacy i warszawianki wiedzą, co robi miasto na rzecz zrównoważonego gospodarowania wodą? Nad tymi tematami pracowali studenci międzynarodowych studiów podyplomowych sojuszu 4EU+

Uniwersytet Warszawski, wraz z uczelniami zrzeszonymi w ramach sojuszu 4EU+  zrealizował pierwszą edycję studiów podyplomowych "Przedsiębiorczość oraz Zarządzania Projektami". Warszawa została oficjalnym partnerem Uniwersytetu Warszawskiego. Pozostali uczestnicy sojuszu – Uniwersytet Sorboński, Uniwersytet w Mediolanie oraz Uniwersytet w Heidelbergu – zaprosili do współpracy partnerów z sektora biznesu.

Woda dla Warszawy

Istotą kursu jest odniesienie się do rzeczywistego problemu przedstawionego przez partnera społecznego lub biznesowego, tak aby uczestnicy mogli zmierzyć się z uwarunkowaniami społeczno-gospodarczymi. Warszawa zaproponowała wyzwanie, któremu będziemy musieli wspólnie stawić czoła w najbliższych latach: zapewnienie wydolności infrastruktury wodno-kanalizacyjnej przy zmieniających się warunkach klimatycznych. Spodziewanym zagrożeniem dla sprawnego funkcjonowania i wydolności tej infrastruktury są przede wszystkim nawalne deszcze i powodzie, a z drugiej strony – okresy suszy.

W wyniku przeprowadzonych badań oraz procesów kreatywnych studenci zaproponowali oryginalne rozwiązania i propozycję działań dla miasta.

Grupa pracowała nad trzema zagadnieniami:

  • Gospodarowanie wodami opadowymi
  • Dostęp do wody pitnej w Warszawie
  • Świadomość mieszkańców na temat dostępności i jakości wody pitnej w Warszawie

Miasto-gąbka

W zakresie gospodarki wodami opadowymi projekt miał na celu przeciwdziałanie i reagowanie na skutki zmian klimatu, zapewnienie jak największej retencji wód opadowych i zagospodarowanie ich w miejscu ich powstawania. Przygotowując propozycje dla Warszawy studenci przyjrzeli się trzem innym miastom, które pod względem klimatu i opadów charakteryzują się podobnymi warunkami do Warszawy. Te miasta to: Kopenhaga, Praga i Edmonton.  W efekcie studenci wybrali model sponge city jako najbardziej realne i niezawodne rozwiązanie dla Warszawy.

Odwołując się do zasad ekonomii cyrkularnej studenci przeanalizowali możliwości zatrzymania i powtórnego wykorzystania jak największej ilości wody w mieście. Wśród propozycji znalazły się:

  • Założenie farm wodnych, które naśladują naturalny system uzdatniania wody;
  • Ponowne wykorzystanie wody w utrzymaniu zieleni i czyszczeniu ulic;
  • Ponowne wykorzystanie wody w czyszczeniu transportu publicznego;
  • Wprowadzenie do zieleni publicznej roślin okrywowych, które pozwalają zatrzymać większą ilość wody w podłożu.

Warszawska kranówka

Drugim obszarem badań zespołu był stan gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Warszawie. Chociaż Warszawa nie boryka się z problemami związanymi z wodą, a susze nie są na tyle dotkliwe, aby poważnie ograniczyć mieszkańcom dostęp do wody pitnej, sytuacja może ulec zmianie w przyszłości ze względu na zmiany klimatu.

W obszarze gospodarowania wodą pitną zespół zaproponował model umożliwiający badanie zużycia wody w gospodarstwach domowych w mieście. Celem badania jest ustalenie jakie czynniki wpływają na zużycie wody przez warszawskie gospodarstwa domowe.

Monitorowanie wskaźników zużycia wody w mieście może pomóc w udoskonaleniu gospodarki wodnej, obniżeniu kosztów i ochronie środowiska. Może również pomóc w zapewnieniu zrównoważonego i odpowiedzialnego wykorzystania zasobów wodnych miasta.

Wiedzieć więcej

Trzeci badany obszar to stan wiedzy i opinie mieszkańców. Do badania studenci zastosowali metodę wywiadów pogłębionych przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami Warszawy z pokolenia Z. Dzięki temu zebrali dane dotyczące ich opinii na temat jakości wody i zarządzania nią w Warszawie oraz ich świadomości w zakresie dostępu do wody pitnej. Odpowiedzi zostały następnie zebrane i wykorzystane do stworzenia map empatii, z których następnie wyodrębniono trzy postacie (persony). Kierując się ich opiniami i potrzebami zespół opracował rekomendacje dla m.st. Warszawy w celu podniesienia świadomości mieszkańców na temat działań miasta i jakości wody dostępnej w kranach i źródełkach publicznych. Najciekawsze z nich to:

- naniesienie na mapę miasta lokalizacji ogólnodostępnych ujęć wody pitnej (źródełek)

- wzmocnienie działań informacyjnych na temat przydatności warszawskiej kranówki do picia.

Partnerami edycji było Biuro Infrastruktury Urzędu m.st Warszawy oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.