null

Harmonogram

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nabór na stypendia rozpoczyna się około maja, a kończy zwykle w lipcu. Poniżej podajemy kolejne etapy naboru, a w nawiasach szacowane terminy ich realizacji.

W V edycji stypendiów nabór prowadzony jest od 22 maja do 10 lipca 2023 r. Zapraszamy do składania wniosków!

Harmonogram działań:

 1. Ogłoszenie naboru do edycji na stronach Urzędu m.st. Warszawy. Informacja trafia również do oraz do mediów społecznościowych.(maj)
 2. Nabór wniosków. (maj-lipiec). W trakcie naboru organizowane są spotkania online przedstawicieli/ przedstawicielek biur z zainteresowanymi złożeniem wniosku w celu doprecyzowania zagadnień oraz odpowiedzi na pytania.
 3. Ocena formalna wniosków. (lipiec)
 4. Ocena merytoryczna wniosków. (lipiec-sierpień) Każde biuro ocenia wnioski złożone do zgłoszonego przez siebie obszaru badawczego. Na tym etapie możliwy jest kontakt biura z wnioskodawcą/ wnioskodawczynią w celu odpowiedzi na ewentualne pytania biura.
 5. Obrady komisji stypendialnej. (wrzesień)
 6. Ogłoszenie przez Prezydenta m.st. Warszawy listy stypendystów/stypendystek. (przełom września i października)
 7. Podpisanie umów stypendialnych. (5 tygodni od ogłoszenia listy stypendystów)
 8. Realizacja umów stypendialnych  współpraca stypendysty/ stypendystki z opiekunem merytorycznym/ opiekunką merytoryczną (umowa do 12 miesięcy):
  • W trakcie trwania umowy stypendysta/ stypendystka przedstawia sprawozdania z postępów prac oraz produkty (np. zebrane dane, wstępne analizy, podsumowanie wywiadów) zgodnie z harmonogramem będącym załącznikiem do umowy stypendialnej.
  • Na koniec współpracy stypendysta/ stypendystka przedstawia podsumowanie oraz prezentacje na temat zrealizowanego projektu badawczego.