null

Monitorowanie działalności gospodarczej. Gospodarka po pandemii COVID-19

Drukuj otwiera się w nowej karcie
13.10.2022 09:44 - 14.10.2022 09:44
Szkoła Główna Handlowa, Aula I, bud. C, Al. Niepodległości 128, 02-554 Warszawa
Wykład na auli

Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH

Pandemia COVID-19 wywarła silny, negatywny wpływ na polską gospodarkę. Po raz pierwszy od czasu transformacji ustrojowej w Polsce odnotowano recesję. Badacze koniunktury jako pierwsi obserwowali dramat hibernowanych gospodarek. Zgromadzone w tym wyjątkowym okresie dane źródłowe umożliwiają przeprowadzenie wielowątkowej analizy wpływu kryzysu COVD-19 na gospodarki. Planowana z okazji 50-lecia działalności IRG SGH konferencja będzie okazją do wymiany opinii międzynarodowego grona badaczy koniunktury gospodarczej. Spodziewamy się uzyskać odpowiedź na pytanie o trwałe (długookresowe) skutki ekonomicznej pandemii COVID-19. Pozostałe wątki debaty będą dotyczyć użyteczności dla polityki makroekonomicznej i uczestników działalności gospodarczej danych gromadzonych w badaniach koniunktury metodą testu, zagadnień monitorowania i prognozowania koniunktury w Polsce i UE, metod i narzędzi wykorzystywanych do analizy przebiegu procesów gospodarczych oraz wpływu pandemii na wahania koniunkturalne.

W wyniku obrad oragnizatrozy mają nadzieję uzyskać odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jakie będą trwałe skutki gospodarcze (strukturalne, zmiana ścieżki wzrostu, zmiany w metodach wytwarzania, wpływ na cykl koniunkturalny, zmiany na rynkach czynników wytwórczych i in.) kryzysu COVID-19?
  • Czy narzędzia badania koniunktury gospodarczej były przydatne (użyteczne) w przewidywaniu i monitorowaniu zachodzących w gospodarce zmian?
  • Czy poszerzyły one zbiór tzw. faktów empirycznych, opisujących mechanizm rozprzestrzeniania się wahań cyklicznych w gospodarce?
  • Jakie są perspektywy wykorzystania informacji gromadzonych w badaniach koniunktury przez polityków gospodarczych i uczestników rynków?
  • Jak na koniunkturę gospodarczą wpłyną bieżące wyzwania geopolityczne?

Konferencja odbędzie się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie - Aula I, bud. C, al. Niepodległości 128. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Zachęcamy do kontaktu i zgłaszania  potrzeby zapewnienia dodatkowego wsparcia w tym zakresie.