null

Family Life and the Changing World of Work

Drukuj otwiera się w nowej karcie
15.06.2022 09:00 - 16.09.2022 16:00
Wydział Nauk Ekonomicznych UW, ul. Długa 44/50
Ul. Ząbkowska, na pierwszym planie uśmiechnięta rodzina, architektura, dzień, lato.
Autor: m.st. Warszawa

Wydział Nauk Ekonomicznych UW i Centrum Badań nad Rynkiem Pracy i Rodziną

Konferencja ma na celu zgromadzenie naukowców, którzy badają wielowymiarowy wpływ rozwoju rynku pracy na rodziny w różnych środowiskach instytucjonalnych. Organizatorzy zapraszają do składania zgłoszeń, które dotyczą na przykład następujących pytań:

Jakie są konsekwencje zmian zachodzących na rynku pracy dla tworzenia i stabilności rodzin?

Jak wpływają na samopoczucie dorosłych i ich dzieci?

Jaka jest rola rosnącej niepewności ekonomicznej w życiu rodzinnym? 

Jakie są implikacje trwających zmian dla nierówności społecznych, w tym płci lub statusu migracyjnego?

Jakie reakcje polityczne są potrzebne, abyśmy mogli zmaksymalizować korzyści i zminimalizować negatywny wpływ zmian na rynku na sytuację rodzin?
 

Źródło: NEW: Conference 2022! – LabFam (uw.edu.pl)

Link do rejestracji: Conference: Family life and the changing world of work – Labfer (uw.edu.pl)