null

Dydaktyka w czasach niepokoju i zmiany społecznej

Drukuj otwiera się w nowej karcie
27.10.2022 10:00 - 27.10.2022 17:00
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
Autor: Muzeum Historii Żydów Polskich

Katedra Dydaktyki i Pedagogiki Medialnej IP Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej;
Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego

Konferencja stanowi VII odsłonę cyklu „Cyberprzestrzeń i światy wirtualne”.

Były to lata niezwykle trudne, niosące za sobą potężne kryzysy społeczne. Pandemia COVID-19, a także wojna, która wybuchła tuż za naszymi granicami, nie tylko obudziły dawne, zapomniane lęki, lecz także wygenerowały nowe. Musieliśmy stawić czoła wielkim wyzwaniom, nie mając szansy na wcześniejsze przygotowanie rozwiązań. Dodatkowa trudność wynikała z faktu, iż nowe kryzysy nałożyły się na istniejące – finansowe, etniczne, ekologiczne, psychologiczne – i zaczęły z nimi rezonować, między innymi przyspieszając i tak galopujące procesy digitalizacji ludzkiego życia, przenoszenia do Internetu jego kolejnych obszarów. Odcisnęły trwałe piętno na naszej egzystencji, generując konsekwencje o charakterze osobowym, społecznym i kulturowym.

 

Źródło: VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa (aps.edu.pl)

  • Czy i jak radzimy sobie z tymi zmianami jako jednostki i jako społeczeństwa?
  • Jak radzi sobie z nimi edukacja?
  • Jak skutecznie stawić czoła kryzysom, ale też jak stworzyć nowe szanse i efektywnie wykorzystać te, które niesie ze sobą każda zmiana?

Tegoroczna konferencja będzie okazją do namysłu nad edukacyjnymi konsekwencjami życia w czasach niepokoju i zmiany społecznej, kształtem szkoły zdolnej stawić czoła wyzwaniom współczesności, nad dydaktyką odpowiadającą potrzebom dzisiejszego świata.

Wydarzeniu towarzyszyć będą warsztaty dla nauczycieli, dotyczące wykorzystania nowych technologii w pracy z uczniem, w tym narzędzi wspierających ocenianie kształtujące.

Wszystkich zainteresowanych do udziału zaprasza dr hab., prof. APS Maciej Tanaś wraz z komitetem organizacyjnym.