null

Budować - mieszkać - myśleć

Drukuj otwiera się w nowej karcie
26.06.2023 09:00 - 27.06.2023 15:30
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
Budynki uczelni za drzewami
Autor: Źródło: Biuro Promocji SGH

Katedra Miasta Innowacyjnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Konferencja „BUDOWAĆ – MIESZKAĆ – MYŚLEĆ” to sztandarowe na rynku nieruchomości wydarzenie 2023 r., które zgromadzi praktyków, specjalistów i autorytety ze świata nauki, biznesu i samorządu.

Tytuł konferencji odnosi się do myśli przewodniej wystąpienia Martina Heideggera na konferencji w 1951 roku w Darmstadt. Po ponad 70. latach wyzwania dotyczące mieszkalnictwa są równie ważne, wymagają współdziałania ludzi różnych zawodów i podejmowania decyzji istotnych dla rozwoju państwa i miasta.

Tematyka konferencji obejmuje następujące bloki tematyczne:

  • Filozofia mieszkania
  • Sztuka w mieszkaniu
  • Nieruchomości i zrównoważone inwestycje w mieście
  • Przestrzeń miejska jako istota miejskości
  • Finansowanie na rynku nieruchomości
  • Efektywność i piękno rewitalizacji miasta
  • Etyka na rynku nieruchomości
  • Techniki i technologie przyszłości
  • Prawo i podatki na rynku nieruchomości

Celem konferencji jest przeprowadzenie debaty wśród przedstawicieli środowiska naukowego i praktyków w zakresie sposobu identyfikacji i przełamywania barier w rozwoju mieszkalnictwa i miast.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Patronatem Honorowym Prezydenta m.st. Warszawy oraz Patronatem Prezesa Unii Metropolii Polskich.

Źródlo: BUDOWAĆ – MIESZKAĆ – MYŚLEĆ | SGH | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie