Współpraca z nauką

W zespole do spraw współpracy z nauką przygotowujemy i wdrażamy różne formy współpracy Urzędu m.st. Warszawy z naukowcami i instytucjami naukowymi. Wykorzystujemy procedury oraz rozwiązania nieformalne, które wzmacniają przepływ wiedzy między środowiskami naukowymi a samorządem. Ułatwiamy urzędnikom i naukowcom nawiązanie kontaktu i podjęcie współpracy.

Stypendia m.st. Warszawy dla doktorantów - IV edycja

Materiał, z racji pochodzenia ze źródeł zewnętrznych, może nie podlegać wymaganiom w zakresie dostępności.