Wyniki wyszukiwania w serwisie Wiem co jem

 • Artykuł

  Publikacja "Sklepik szkolny" jest kompendium wiedzy na temat ram formalno-prawnych działalności sklepiku szkolnego (wymogów sanitarnych, handlowych i prawnych) – czyli wskazań czego trzeba przestrzegać prowadząc sklepik. Omawia cele działalności sklepiku w szkole oraz relacje sklepiku ze szkołą, rodzicami i uczniami.

 • Artykuł

  20. czerwca 2015r. na ternie Stacji Uzdatniania Wody "Filtry" odbyły się kolejne warsztaty Wiem, co jem pod tytułem "Woda do picia w szkole".

 • Artykuł

  Wiosna to pora kiedy na targach i w sklepach pojawia się coraz więcej sezonowych warzyw i owoców. Warto więc wykorzystać ten okres, aby włączać do menu dziecka jak największą różnorodność świeżych warzyw i owoców, zgodnie z podstawową zasadą prawidłowego żywienia, to znaczy urozmaiceniem diety.

 • Artykuł

  Jednym z działań podejmowanych w kampanii jest badanie organizacji żywienia w warszawskich szkołach. Celem badania jest poznanie sposobów organizacji żywienia w szkołach, potrzeb w tym zakresie oraz działań na rzecz upowszechniania wiedzy o prawidłowym żywieniu i aktywności fizycznej.

 • Artykuł

  Stołówka szkolna lub przedszkolna prowadząca jakąkolwiek formę wyżywienia dla dzieci, staje się jednym z elementów sektora spożywczego i w tym zakresie podlega przepisom prawa żywnościowego, obowiązującym wszystkie przedsiębiorstwa tej branży.