Wyniki wyszukiwania w serwisie Wiem co jem

 • Artykuł

  Działania prowadzone w ramach kampanii „Wiem, co jem” realizowanej przez m.st. Warszawa, której celem jest organizacja prawidłowego żywienia uczniów w szkołach zakładają, iż w każdej szkole gdzie organem prowadzącym jest m.st. Warszawa zostanie zainstalowane źródełko do udostępniania wody pitnej z wodociągu.

 • Artykuł

  Każda szkoła zaopatrywana w wodę przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. i prowadzona przez m.st. Warszawę, może zgłosić się do projektu "Woda w szkole" i otrzymać bezpłatne źródełko. Niepubliczne szkoły zachęcamy do montażu źródełek na własny koszt.

 • Artykuł

  Wykaz parametrów badania jakości wody w placówkach oświatowych, które deklarują montaż źródełka w ramach kampanii "Wiem, co jem".

 • Artykuł

  Proponujemy Państwu cykl zajęć edukacyjnych „Spotkanie z pszczelarzem”. Zajęcia odbywają się w placówkach szkolnych i przedszkolnych bez konieczności organizowania wyjazdów.

 • Artykuł

  Działania programu będą zwracać szczególną uwagę na to, jak ważną rolę w zachowaniu zdrowia odgrywa prawidłowe nawodnienie organizmu. Warto również podkreślić fakt, że w krajach europejskich rocznie przypada średnio trzy razy więcej wód powierzchniowych na jednego mieszkańca niż w Polsce, stąd wiedza dotycząca racjonalnego gospodarowania wodą powinna być szeroko popularyzowana w naszym kraju.