Wyniki wyszukiwania w serwisie Wiem co jem

Wyświetlam wyniki dla tagu: dzieci
  • Artykuł

    Proponujemy Państwu cykl zajęć edukacyjnych „Spotkanie z pszczelarzem”. Zajęcia odbywają się w placówkach szkolnych i przedszkolnych bez konieczności organizowania wyjazdów.

  • Artykuł

    Publikacja jest kompendium wiedzy na temat ram formalno-prawnych działalności sklepiku szkolnego (wymogów sanitarnych, handlowych i prawnych) – czyli wskazań czego trzeba przestrzegać prowadząc sklepik. Omawia cele działalności sklepiku w szkole oraz relacje sklepiku ze szkołą, rodzicami i uczniami.

  • Artykuł

    W dniu 1 września 2016 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. 2016 r., poz. 1154).