Wyniki wyszukiwania w serwisie Wiem co jem

 • Artykuł

  Choć wymaga to nieco pracy, własnoręcznie przygotowane śniadanie dla naszego dziecka i zachęcanie go do zjedzenia tego posiłku w szkole może być naszym wkładem w jego sukcesy. Nie wszyscy pamiętamy o tym, że nauka to naprawdę ciężka praca.

 • Artykuł

  Wraz z rozpoczęciem nauki w szkole następuje pogorszenie sposobu żywienia się dzieci i młodzieży. Zjawisko to nasila się z wiekiem. Wynika to z planu zajęć w szkole, jak również częściowego usamodzielnienia się dzieci, które coraz częściej same decydują o wyborze żywności i sposobie żywienia, niewiele wiedząc o potrzebach organizmu i skutkach nieprawidłowego żywienia.

 • Artykuł

  Nowa publikacja Instytutu Żywności i Żywienia "Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia”.

 • Poniżej zamieszczone zostały akty prawne, które w treści zawierają normy i przepisy prawne w zakresie organizacji żywienia w placówkach oświatowych.

 • W artykule zostały opisane zalecenia dla dyrektora szkoły w zakresie organizacji żywienia zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia, w tym zalecenia dotyczące organizacji przerwy śniadaniowej i obiadowej, zalecenia dotyczące funkcjonowania sklepiku, bufetu, automatu sprzedającego, zalecenia dotyczące posiłków wydawanych w stołówce oraz dotyczące zwalniania z opłat za posiłki.