Wyróżnione wydarzenia

 • Dzieci siedzące w klasie podczas zajęć.

  Podsumowanie warsztatów w roku szkolnym 2021/2022

  30 lipca zakończył się 16. cykl praktyk w ramach kampanii Wiem, co jem. W tym czasie nasi wykfalifikowani trenerzy żywieniowi odwiedzili wiele szkół podstawowych oraz przedszkoli na terenie całej Warszawy.

 • Tablica szkolna z plakatami.

  Szkoła nie marnuje

  Od kwietnia do czerwca 2022 r., w siedmiu warszawskich szkołach podstawowych został przeprowadzony pilotaż programu Szkoła nie marnuje. Miał on na celu ograniczenie marnowania żywności na terenie szkoły, a także uświadomienie całej społeczności szkolnej wagi problemu i konieczności zaangażowania wszystkich jej członków w proces prowadzący do szanowania jedzenia.

 • Papryki i cukinie

  Szkoła nie marnuje

  Marnotrawstwo jedzenia to temat wymagający podjęcia natychmiastowych działań. Ograniczenie marnotrawstwa żywności zapewni następnym pokoleniom życie w środowisku, które nie będzie im szkodziło.

 • Logo kampanii Wiem, co jem

  Płatne praktyki dla absolwentów

  Rozpoczęła się rekrutacja do kolejnej edycji programu praktyk dla absolwentów kierunków: dietetyka, żywienie człowieka i pokrewnych.

 • Wiem, co jem

  Płatne praktyki dla absolwentów

  Rozpoczęła się rekrutacja do kolejnej edycji programu praktyk dla absolwentów kierunków: dietetyka, żywienie człowieka i kierunki pokrewne.

 • Zadowolnone dzieci siedzą w ławkach szkolnych

  EkoMisja w podstawówkach

  Ekologia to temat, który należy podejmować w polskich szkołach podstawowych. Co możemy zrobić, aby ograniczyć marnowanie zasobów, w tym żywności? Jak zadbać jednocześnie o zdrowie nasze i naszej planety?

 • Wiem, co jem

  Płatne praktyki dla absolwentów

  Rozpoczęła się rekrutacja do kolejnej edycji programu praktyk dla absolwentów kierunków: dietetyka, żywienie człowieka i pedagogika.

 • Spotkanie opiekunów kół kulinarnych - Ryby

  21 listopada 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie opiekunów kół kulinarnych. Tym razem tematem spotkania były ryby. Wstęp merytoryczny przygotował i przedstawił Mariusz Jaworski z Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.

 • Warsztaty gotowania w ramach akcji "Lato w mieście"

  Po raz dziewiętnasty odbywają się warsztaty gotowania dla dzieci i młodzieży w ramach akcji "Lato w mieście", których organizatorem jest kampania społeczna „Wiem, co jem”. Tematem obecnej edycji jest "Kuchnia roślinna".

 • Logo Szkoły na widelcu. Talerz pomiędzy widelcem i nożem.

  Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu

  „Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu” to program edukacji żywieniowo-kulinarnej, którego autorem i pomysłodawcą jest Fundacja Szkoła na Widelcu, działająca od 2012 roku na rzecz poprawy jakości żywienia dzieci w szkołach i przedszkolach.

 • Logo kampanii Wiem, co jem

  Publikacja "Sklepik szkolny"

  Publikacja jest kompendium wiedzy na temat ram formalno-prawnych działalności sklepiku szkolnego (wymogów sanitarnych, handlowych i prawnych) – czyli wskazań czego trzeba przestrzegać prowadząc sklepik. Omawia cele działalności sklepiku w szkole oraz relacje sklepiku ze szkołą, rodzicami i uczniami.