Akty prawne

Poniżej zamieszczone zostały akty prawne, które w treści zawierają normy i przepisy prawne w zakresie organizacji żywienia w placówkach oświatowych.

Akty prawne