null

Założenia projektu Koła Kulinarne "Wiem, co jem"

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Razem gotująca grupa osób

Koła kulinarne "Wiem, co jem” to inicjatywa mająca na celu rozwijanie zainteresowań zdrowym stylem życia, prawidłowym żywieniem oraz niemarnowaniem żywności poprzez nabywanie umiejętności kulinarnych.

Koła kulinarne "Wiem, co jem" to:

  • warsztaty kulinarne podczas, których uczestnicy przy wsparciu prowadzącego poznają zasady prawidłowego odżywiania i sposoby przygotowania prostych potraw oraz uczą się wybierania produktów służących zdrowiu;
  • warsztaty odbywają się co najmniej dwa razy w miesiącu w zaplanowanych przez koordynatora terminach i trwają co najmniej 45 min;
  • program składa się z kilkudziesięciu scenariuszy warsztatów, który wpisuje się w temat dla danego roku;
  • to miejsce dzielenia się umiejętnościami i wiedzą.

Organizacja koła kulinarnego wymaga sali z dostępem do bieżącej wody, podstawowych akcesoriów kuchennych, drobnego sprzętu oraz produktów zapewnianych przez uczestników lub pozyskanych od partnerów kóła kulinarnego.

Wyjatkową rolę w projekcie odgrywają opiekunowie koła kulinarnego. To oni wraz z dziećmi i młodzieżą są ambasadorami kampanii społecznej "Wiem, co jem" propagującymi zasady prawidłowego żywienia wśród społeczności szkolnej i przedszkolnej.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie.

Prosimy o wysłanie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego w załączniku na adres: wiemcojem@um.warszawa.pl  

Załączniki: