null

Zaangażowanie w proces zmian – StratKIT+

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Grupa osób przy stole słucha prezentacji

Zakończyliśmy testowanie narzędzia „Zaangażowanie w proces zmian” z personelem kuchni szkolnych oraz przedszkolnych, realizowanych w ramach międzynarodowego projektu StratKIT+.

Wprowadzanie zrównoważonych posiłków do szkolnych stołówek i przedszkoli wymaga indywidualnego podejścia. Aby wypracować najlepsze strategie w kierunku bardziej zrównoważonych posiłków, niezbędna jest współpraca z osobami, które zawodowo zajmują się ich przygotowywaniem posiłków w szkołach oraz dzieci w przedszkolach - intendentki, ajenci, pracownicy kuchni. Wcześniej jednak, osoby te muszą zrozumieć na czym mają polegać zmiany i dlaczego są ważne. Wszystkie te, drobne na pozór działania kumulują się i powstaje nowa kultura w organizacji, nastawiona na bardziej zrównoważone posiłki.  

 

W Centrum Komunikacji Społecznej odbyły się cykliczne spotkania z trzydziestoma pracowniczkami i pracownikami kuchni szkolnych oraz przedszkolnych z piętnastu warszawskich placówek w ramach projektu StratKIT+ (Zestaw narzędzi Zrównoważonego Posiłku Publicznego). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Baltic Sea Region.

Celem warsztatów było budowanie kultury organizacji promującej bardziej zrównoważone posiłki na każdym etapie (od zamawiania produktów i komponowania posiłków do wykorzystania resztek i zapobiegania marnowaniu się żywności poprzez racjonalne wykorzystanie zasobów takich jak energia, woda, gaz czy środki czystości).

Na warsztatach omawiane były kwestie związane z zasadami zrównoważonego rozwoju w posiłkach publicznych. Cykliczne spotkania były okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń, a także zapoznania się z praktykami, które sprawdziły się w innych placówkach. Doświadczenie profesjonalistów, którzy codziennie przygotowują posiłki w placówkach oświatowych było bezcenne i budowało zaangażowanie uczestników w proces zmiany.

Efektem warsztatów było wypracowanie przez uczestniczki i uczestników nowych strategii na zrównoważone posiłki. Najbardziej inspirujące okazały się te praktyki, które już sprawdziły się w innych szkołach czy przedszkolach, np. bary sałatkowe lub efektywne wykorzystanie produktów, które nie zostały wydane z kuchni poprzedniego dnia, a także możliwość samodzielnego nakładania posiłku.

W oparciu o doświadczenia i inspiracje uczestniczek oraz uczestników warsztatów powstanie broszura, w której zamieszczone zostaną sprawdzone praktyki uwzględniające zasady zrównoważonego rozwoju w kuchniach szkolnych oraz przedszkolnych. Będzie ona udostępniona dla wszystkich placówek oświatowych w Warszawie.

Grupa osób przy stole słucha prezentacji
Zobacz galerię (16 zdjęć)
zrównoważona potrawa w garnku
zrównoważona potrawa w garnku
stół ze zrównowazonymi potrawami
zrównoważona potrawa w garnku
zrównoważona potrawa w garnku
zrównoważona potrawa w garnku
zrównoważona potrawa w garnku
na stole produkty roślinne do przygotowania zrównoważonej potrawy
na stole produkty roślinne do przygotowania zrównoważonej potrawy
grupa osób przygotowuje zrównoważone potrawy
grupa osób przygotowuje zrównoważone potrawy
grupa osób przygotowuje zrównoważone potrawy
grupa osób słucha prezentacji
grupa osób słucha prezentacji
stół ze zrównowazonymi potrawami