null

Wymagania sanitarne dla sklepiku szkolnego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Szkolna kucharka rozkładająca owoce

Produkty sprzedawane w sklepiku szkolnym powinny być przygotowywane do spożycia w sposób higieniczny i właściwie zabezpieczone przed wtórnym zanieczyszczeniem.

Kanapki mogą być spożywane jedynie w dniu ich przygotowania.

Czas przechowywania kanapek poza urządzeniem chłodniczym należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

W przypadku:

  • gdy szkoła udostępni na ten cel pomieszczenia własnego zaplecza kuchennego, osoba prowadząca sklepik szkolny może przebywać na terenie kuchni jedynie po spełnieniu wymagań określonych dla personelu kuchennego. Kanapki po przygotowaniu w kuchni i zabezpieczeniu przed zanieczyszczeniem (jednostkowo w foli spożywczej lub na półmisku okrytym folią), mogą być sprzedawane w sklepiku podczas najbliższej przerwy,
  • braku możliwości korzystania z pomieszczeń i wyposażenia kuchni szkolnej, konieczne jest zapewnienie dodatkowego zaplecza sklepiku szkolnego, odpowiednio wyposażonego, które będzie spełniało wymagania higieniczne dla pomieszczeń żywnościowych (zał. II rozporządzenia (UE) 852/2004).
     

Sprzedaż w sklepiku żywności nieopakowanej jednostkowo, może odbywać się jedynie pod warunkiem:

  • zapewnienia dostępu do wody – umywalka do mycia rąk,
  • spełnienia wymagań określonych dla personelu kuchennego.

W przypadku sprzedaży żywności wymagającej chłodniczych warunków przechowywania, istnieje konieczność zainstalowania lodówki.

Materiał informacyjny na konferencję „Znaczenie organizacji prawidłowego żywienia dzieci w placówkach oświatowych” organizowaną 9 czerwca 2009 r. w ramach kampanii społecznej „Wiem, co jem”.
Anna Smolarz WSSE w Warszawie