null

Woda do picia w szkole. Warsztaty dla rodziców Wiem, co jem.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Logo Warszawskiej kranówki

20. czerwca 2015r. na ternie Stacji Uzdatniania Wody "Filtry" odbyły się kolejne warsztaty Wiem, co jem pod tytułem "Woda do picia w szkole".

W Stacji Uzdatniania Wody „Filtry” odbyły się kolejne warsztaty dla rodziców, tym razem poświęcone zagadnieniu picia wody w szkole. O tym, dlaczego warto pić wodę i rezygnować ze słodzonych napojów, rodzice dowiedzieli się z wykładu prowadzonego przez specjalistę ds. żywienia dr inż. Martę Jeruszkę-Bielak, a dzieci w czasie ciekawych warsztatów prowadzonych przez studentów Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie.

Dorośli mieli również możliwość zmierzenia zawartości wody w swoim organizmie. Pomiary wykonali studenci  Koła Naukowego Żywieniowców i Dietetyki SGGW.

Ważnym elementem warsztatów było zwiedzanie Stacji Uzdatniania Wody „Filtry”, w czasie którego uczestnicy zapoznali się z procesem uzdatniania wody i mogli się przekonać, że warszawska kranówka jest bezpieczna i zdatna do picia bez przegotowania i dodatkowego filtrowania.

O działaniach Państwowej Inspekcji Sanitarnej na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego wody przeznaczonej do spożycia  oraz gdzie zaczyna się wpływ zarządcy i właściciela budynku na jakość wody w kranie informowała p. Anna Kamińska Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody Głównego Inspektoratu Sanitarnego.