null

Warsztaty żywieniowe na Majdańskiej.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Godło Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich

Zapraszamy na warsztaty kulinarne organizowane przez Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36. W warsztatach będą mogli wziąć udział uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów.

Jesteśmy szkołą promującą zasady prawidłowego żywienia oraz zdrowy styl życia. Posiadamy pracownie gastronomiczne, w których mogą odbywać się warsztaty kulinarne, dlatego proponujemy uczniom szkół podstawowych i gimnazjów udział w takich warsztatach. Będą one doskonałą okazją do promocji zdrowego stylu życia, zwiększenia „świadomości” żywieniowej wśród dzieci i młodzieży, a jednocześnie promocją naszej szkoły oraz zachętą do kontynuacji nauki w murach naszej szkoły. Warsztaty mogą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach 9-13 od lutego 2015r. raz w miesiącu, koszty surowców ponosi szkoła zainteresowana warsztatami.

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36 składa się z dwóch typów szkół technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, które noszą imię profesora Stanisława Bergera, który był założycielem pierwszego w Polsce wydziału o żywieniu człowieka. Kształcimy w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz oraz cukiernik.

Oferta dotyczy: Dzieci, młodzież
Obszar tematyczny: Edukacja kulinarna, Edukacja o żywieniu
Dzielnica: Praga-Południe
Tel.: 22 810 04 89, 22 810 88 67
E-mail: info@zsgh.edu.pl
Strona internetowa: www.zsgh.edu.pl/index.php
Adres: 04-110 Warszawa ul. Majdańska 30/36
Oferent: Zespół Szkół Gastrnomiczno-Hotelarskich