null

Udostępnianie wody uczniom w placówkach oświatowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Dzieci w klasie szkolnej

Działania prowadzone w ramach kampanii „Wiem, co jem” realizowanej przez m.st. Warszawa, której celem jest organizacja prawidłowego żywienia uczniów w szkołach zakładają, iż w każdej szkole gdzie organem prowadzącym jest m.st. Warszawa zostanie zainstalowane źródełko do udostępniania wody pitnej z wodociągu.

W okresie od kwietnia do grudnia br. gotowość do montażu źródełka zgłosiły 163 szkoły. W 132 szkołach zamontowano źródełka, a w 84 z nich uczniowie mogą już pić wodę.

Etap przygotowań w tych szkołach polegał m.in. na uzyskaniu aprobaty społeczności szkolnej i wyznaczeniu osoby odpowiedzialnej za realizację zadania. Weryfikowano wyniki ostatniego badania wody, w tym często zlecano badania wody w budynku szkoły, aby potwierdzić jakość wody na dzień składania deklaracji. Szkoły określiły też warunki niezbędne do wykonania montażu źródełka na terenie ich budynku.

Badania jakości wody wykonywane w wodzie pobieranej z instalacji wewnętrznych, w szkołach mają na celu ocenę stanu tych instalacji. Na podstawie przedstawionych wyników badań stwierdzamy, że jakość wody w szkołach, które dotychczas zgłosiły się do montażu źródełek spełnia wymagania Ministra Zdrowia, opisane w rozporządzeniu, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zarówno w zakresie parametrów mikrobiologicznych, fizykochemicznych jak i organoleptycznych.

Woda dostarczana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. podlega codziennej kontroli laboratoryjnej na wyjściu ze stacji uzdatniania, a dodatkowo jej jakość jest badana  w różnych punktach sieci dystrybucyjnej na terenie Warszawy. Analizy wykonywane są przez Laboratoria posiadające akredytację oraz zatwierdzenie Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej. Dzięki tak prowadzonej kontroli wiemy, jaki jest poziom minerałów w wodzie - wapń i magnez, a także że można ją pić bez przegotowania.

Deklaracje złożyły: 2 szkoły z Bemowa, 12 z Białołęki, 21 z Bielan, 13 z Mokotowa, 6 z Ochoty, 27 z Pragi Południe, 4 z Pragi Północ, 2 z Rembertowa, 8 ze Śródmieścia, 14 z Targówka, 5 z Ursusa, 9 z Ursynowa, 8 z Wawra, 4 z Wesołej, 1 z Wilanowa, 5 z Włoch, 14 z Woli i 8 z Żoliborza.