null

Sprawozdanie z organizacji żywienia w placówkach oświatowych 2017/2018

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Sprawozdanie dla dyrektorów szkół i przedszkoli

Sprawozdanie z organizacji żywienia w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 dla dyrektorów przedszkoli i szkół.

Urząd m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że poniżej znajduje się elektroniczny formularz do sprawozdania z realizacji zaleceń w zakresie organizacji żywienia w przedszkolach i szkołach, zawartych w Zarządzaniu nr 6244/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z 27 czerwca 2014 r. oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty.

Okres sprawozdawczy obejmuje: 1 września 2017 r. - 22 czerwca 2018 r.

Sprawozdanie należy wypełnić i wysłać przez e-formularz do 30 września 2018 r.

Za przygotowanie i przesłanie drogą elektroniczną sprawozdania odpowiada dyrektor placówki lub osoba przez niego upoważniona.

 

Aby rozpocząć wypełnianie e-formularza, wystarczy:

Krok 1:

Wejść na stronę, na której można wypełnić formularz

krok 2:

kliknąć "dalej", wpisać dane uwierzytelniające (login i hasło, które znajduje się w piśmie do dyrektorów przedszkoli i szkół z dania 20 sierpnia 2018 r.)

 

Uwaga

Ewentualnie techniczne problemy z wypełnieniem formularza prosimy zgłaszać mailowo na adres: wiemcojem@um.warszawa.pl, wpisując w temacie wiadomości "Sprawozdanie z organizacji żywienia 2017/2018".

Załączniki: