null

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniu 1 września 2016 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. 2016 r., poz. 1154).

Rozporządzenie obowiązuje we wszystkich placówkach oświaty.

W § 1 zostały podane grupy środków spożywczych, które mogą być sprzedawane dzieciom i młodzieży, np. w szkolnych sklepikach, bufetach i maszynach sprzedających.

Natomiast § 2 dotyczy środków spożywczych, które mogą być podawane dzieciom i młodzieży, np. w stołówkach przedszkolnych, szkolnych czy bursach. 

Zachęcamy do zapoznania się z nowym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r., jak również poprzednim z dnia 26 sierpnia 2015 r.