null

Regulamin "Koalicji kampanii Wiem, co jem"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Regulamin określa organizację współpracy m.st. Warszawy z podmiotami posiadającymi Ofertę w zakresie organizacji żywienia lub edukacji o zdrowym stylu życia w ramach Koalicji. Celem Kampanii jest organizacja prawidłowego żywienia w placówkach oświatowych oraz edukacja o zdrowym stylu życia.

Załączniki: