null

Publikacja "Sklepik szkolny"

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Logo kampanii Wiem, co jem

Publikacja "Sklepik szkolny" jest kompendium wiedzy na temat ram formalno-prawnych działalności sklepiku szkolnego (wymogów sanitarnych, handlowych i prawnych) – czyli wskazań czego trzeba przestrzegać prowadząc sklepik. Omawia cele działalności sklepiku w szkole oraz relacje sklepiku ze szkołą, rodzicami i uczniami.

Broszura zawiera również następujące opracowania:

  • listę minimalnych wymagań dotyczących żywienia w szkole,
  • propozycję zapisu do statutu szkolnego w zakresie organizacji żywienia,
  • wzór umowy z ajentem sklepiku,
  • plakat edukacyjny „Uczeń konsument” dotyczący praw uczniów, jako konsumentów. 

Należy pamiętać, że od dnia 1 września 2015 r. asortyment sprzedawany dzieciom i młodzieży na terenie placówek oświatowych jest uregulowany przepisami prawnymi (Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 26 sierpnia 2015 r.)

Adresatami opracowania są dyrektorzy szkół, rodzice, osoby prowadzące sklepik szkolny oraz przedstawiciele samorządu odpowiedzialni za organizację żywienia w placówkach oświatowych.

Załączniki: