null

Publikacja "Sklepik szkolny"

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Logo kampanii Wiem, co jem

Publikacja jest kompendium wiedzy na temat ram formalno-prawnych działalności sklepiku szkolnego (wymogów sanitarnych, handlowych i prawnych) – czyli wskazań czego trzeba przestrzegać prowadząc sklepik. Omawia cele działalności sklepiku w szkole oraz relacje sklepiku ze szkołą, rodzicami i uczniami.

Broszura zawiera również następujące opracowania:

  • listę minimalnych wymagań dotyczących żywienia w szkole,
  • propozycję zapisu do statutu szkolnego w zakresie organizacji żywienia,
  • wzór umowy z ajentem sklepiku,
  • plakat edukacyjny „Uczeń konsument” dotyczący praw uczniów, jako konsumentów. 

Należy pamiętać, że od 1 września 2016 r. asortyment sprzedawany dzieciom i młodzieży na terenie placówek oświatowych jest uregulowany przepisami prawnymi (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 26 lipca 2016 r.), stąd podrozdziały publikacji "Lista produktów spożywczych polecanych do sklepiku" oraz "Lista produktów, które warto wycofać z asortymentu sklepiku szkolnego" są nieaktualne.

Adresatami opracowania są dyrektorzy szkół, rodzice, osoby prowadzące sklepik szkolny oraz przedstawiciele samorządu odpowiedzialni za organizację żywienia w placówkach oświatowych.

Załączniki: