null

Przystąp do Koalicji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przekaż dyrektorom placówek oświatowych swoją ofertę w zakresie prawidłowego żywienia za pomocą formularza.

Jeśli
cel kampanii Wiem, co jem jest Twoim celem, zgadzasz się z zaleceniami w zakresie organizacji żywienia w placówkach oświatowych określonych w Zarządzeniu, posiadasz ofertę w zakresie prawidłowego żywienia,

to przystąp do Koalicji kampanii Wiem, co jem.

Przekaż swoją ofertę w zakresie prawidłowego żywienia za pomocą formularza.

Przesłane oferty po weryfikacji zgodnie Regulaminem opublikujemy na stronie kampanii oraz przekażemy dyrektorom. Partnerzy zostaną zaproszeni do podpisania Deklaracji, która będzie jednym oświadczeniem o przystąpieniu do Koalicji kampanii Wiem, co jem. W szczególnych przypadkach jest możliwość podpisania dodatkowej umowy cywilno-prawnej pomiędzy stronami.

Jak przystąpić do Koalicji:

  1. Zapoznaj się z Zarządzeniem, Regulaminem, Deklaracją.
  2. Wypełnij formularz przedstawiając swoją ofertę.
  3. Poczekaj na weryfikację oferty zgodnie z Regulaminem.
  4. Podpisz Deklarację zgodnie z Regulaminem.

Oferta zostanie opublikowana na stronie wiemcojem.um.warszawa.pl i przekazana do dyrektorów szkół i przedszkoli.

W ramach Koalicji, aby ciągle podnosić poziom kampanii, partnerzy raz na rok przedstawiają ewaluację swoich działań za pomocą ankiety.