null

Praktyki studenckie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Logo kampanii Wiem, co jem

Zakończyliśmy nabór na trzymiesięczne praktyki studenckie dla kierunków dietetyki.

Zapraszamy sudentów dietetyki do odbycia praktyk w Centrum Komunikacji Społecznej organizowanych w ramach kampanii społecznej „Wiem, co jem”.

Na czym polegają praktyki?

Praktyki obejmują udział w projekcie mającym na celu przeprowadzenie badania w formie wywiadów dot. organizacji żywienia w placówkach wsparcia dziennego dzieci oraz przeprowadzenia warsztatów dla dzieci nt. zasad zdrowego żywienia.
Czas realizacji: grudzień 2017 r. – marzec 2018 r.

Co oferujemy?

  • szkolenia;
  • gotowe scenariusze i materiały dydaktyczne;
  • doświadczenie w organizacji i przeprowadzaniu analiz;
  • udział w wybranym szkoleniu w ramach projektu „Samokształcenie w Urzędzie m.st. Warszawy”;
  • zaświadczenie po odbyciu praktyk.

Czego oczekujemy?

  • dyspozycyjności przynajmniej dwa dni w tygodniu w godzinach zgodnie z ustalonym harmonogramem;
  • zaangażowania i sumienności.
  • Jak to zrobić?
  • zgłoszenia wraz z CV i podaniem o praktykę przyjmujemy do dnia 27 listopada 2017 r. na adres mailowy: wiemcojem@um.warszawa.pl